مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره روزه استيجاري
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره اكل و شرب غيرمعتاد
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره ذبح با استيل
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره بستن كراوات
پاسخ آیت الله وحید خراسانی تقلید از مرجع مجتهد
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره مساوی بودن مرجع تقلید ازدنیا رفته با مراجع زنده
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره اعلم مجتهدی که از دنیا رفته است نسبت به مراجع زنده
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره تقلید کردن بچه ممیزی
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره مرجع تقلید
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره زنی که در حال حیض اعمال عمره را انجام داده
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره زن مستحاضه ای که به گمان حیض حجش را به افراد تبدیل کرده
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره خانمی که انجام عمره تمتع برایش امکان ندارد
  1. 79 از 4632