مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند متعال كه ميدانست حضرت آدماز آن درخت ميخورد چرا آن درخت را آفريد؟

آيا گروهي از جنّيان مؤمن بر حضرت آدمسجده كردند، يا آن كه مانند شيطان از سجده كردن بر آن حضرت خودداري نمودند؟

اگر مسلماني، كتاب هايي از قبيل انجيل و تورات پيدا كند وظيفة او چيست؟ آيا خواندن اين كتابها گناه است؟

چرا به غير از قرآن كه كتاب آسماني ما مسلمانان است، كتابهاي انجيل و تورات و غيره وجود دارد؟ چگونه اين كتابها ـ تورات و انجيل ـ به وجود آمدند و اين كتابها را چه كساني قبول دارند؟

چرا پيامبران در زمان گذشته پشت سر هم ميآمدند و معجزهاي هم از خود نشان ميدادند، ولي حالا بايد پيامبر ما! مهدي موعودغ در غيبت به سر ببرد و همين گونه جهان به سوي پليدي و ظلم و ستم پيش روي كند؟

چرا اولين مأموريت موسي اين بود كه به سراغ فرعون برود؟

لطفاً بگوييد كه عاقبت مؤمن آلفرعون چه شد؟ با توجه به آن كه او نصايحي را در مورد بازداشتن فرعونيان از تصميم بر قتل حضرت موسيغ كرد فرعونيان به خوبي ميدانستند كه او نيز مؤمن به خداوند يكتا است و در واقع همان سخناني را ميگفت كه حضرت موسيغ فرعون را به آنها دعوت ميكرد، پس چرا فرعون در همان نشستها و گفتگوها، دستور قتل او را صادر نكرد؟

آيا نام حضرت موسيرا مادرشان بر وي نهادند يا همسر فرعون؟

با توجه به آيه 50 سورة آلعمران، چه چيزهايي در تورات حرام بوده كه حضرت عيسيغ به فرمان خدا آنها را حلال اعلام كرده بود؟ چرا؟

لطفاً دربارة چگونگي تقاضاي حضرت موسيغ از خداوند براي نشان دادن خود توضيح دهيد؟

منظور از ملكوت آسمان ها و زمين كه خداوند به حضرت ابراهيمنماياند چيست؟

در جلد دوم تفسير نمونه، صفحة 151 آمده است كه در مسيحيت، طلاق وجود ندارد، در حالي كه در فيلمهاي سينمايي پخش شده از تلويزيون، مشاهده ميشود طلاق انجام ميگيرد; لطفاً در اين باره توضيح دهيد.

  1. 791 از 4632