مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيات شريفة 24 الي 37 در سورة مباركة ذاريات (هل اتيك حديث ضيف ابراهيم) مگر حضرت ابراهيم7 با آن علم نبوت خود نميدانست كه اينها ملائكة الهي هستند كه به شكلانسان در آمدهاند تا از آنها نترسد (فأوجس منهم خيفة) و حضرت ابراهيم7 از چه چيزي ترسيد؟

خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

حضرت نوحغ چه مدت عمر كرد و آيا كشتي نوح هنوز وجود دارد؟

چرا در زمان پيامبران گذشته، مجازاتهاي عمومي مانند نابودي يك شهر وجود داشت، ولي الآن شهر يا كشور به علّت فساد نابود نميشود؟

چرا بعضي از ماجراهاي قرآني مثلاً ماجراي مبارزه حضرت موسي با فرعون در سورة اعراف (103) به بعد و سوره طه (43) به بعد با بيانهاي گوناگون معرفي شده است در حالي كه هر دو واقع از يك ماجرا سخن گفتهاند؟

ما كه به پيروي از خانواده خويش به دين اسلام روي آورده ايم اكنون مثل آنهايي نيستيم كه پيروي از پدران خويش به آئين مسيحيت يا ديگر مذاهب روي آورده اند؟ براي جلوگيري از اين حالت چه بايد كرد؟

بني اسرائيل به رهبري موسي كليم الله از مصر خارج و به فلسطين آمدهاند و اين امر پيشينه بسيار قديمي دارد و حول و حوش سه هزار سال قبل بوده است. از اين روي صهيونيزم و يهود اعتقاد دارد كه فلسطين از آن آنها است. آيا اين ادعاي آنان با توجه به قضيه فوق قابل توجيه است يا خير؟

چرا خداوند همه پيمبران خود را به منطقه خاورميانه فرستادهاست؟

حضرت يوسف پيشنهاد زليخا را رد كرد اما آيااگر زليخا زن عزيز مصر نبود و يك زن بيوه بود نيز حضرت يوسف پيشنهاد او را رد ميكرد .

در تاريخ بني اسرائيل به طور مستند گفته شده كه به همراه موسي ( به فلسطين و كنعان مهاجرت كرده و در آنجا ساكن شدند و بسياري از انبياء بزرگ قوم يهود در فلسطين مبعوث شدند از اين جهت يهود ادعا دارد كه فلسطين سرزمين مادري آنهاست؟ آيا ميتوان نظر يهود و صهيونيزم را قابل قبول دانست؟

آيا اينكه ما در مورد ائمه ( مدح و وصف داشته باشيم بهتر است يا سعي در انجام دستوراتشان يا الگو گرفتن از آنها ؟

داستانهاي قرآن در مقام تمثيل است يا واقعي است مثل قصه حضرت آدم وخوردن ميوه در خت منهيه ؟

  1. 796 از 4632