مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی وظیفه زنی که قبل از دور چهارم طواف عمره تمتع حائض شود
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره نیت عمره تمتع برای حائضی که فرصت انجام عمره را ندارد
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره تیمم با دست تر
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره خواندن سوره های سجده دار
پاسخ آیت الله خامنه ای جوش های صورت چرکی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره عفونت های جوش
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره حکم ولی امر مسلمین
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره دیدن تصاویر شهوت انگیز
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره خواندن نماز در آخر وقت
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره عادل نبودن شاهد طلاق
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره صله رحم
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره آمپـول زدن نامحرم
  1. 80 از 4632