مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شما مي دانيد كه در بعضي از كشورها مانند ژاپن و ... هنوز اديان غير خداپرستي مثل بت پرستي رواج دارد مي خواستم بدانم كسي كه در چنين جامعه اي زندگي مي كند و در طول زندگي خود هيچ گاه با يكي از اديان الهي ارتباط مستقيم و غير مستقيم نداشته است و هيچ كدام را نمي شناسد. اگر فردي در چنين شرايطي بميرد در جهان آخرت جهنمي است يا بهشتي؟ اگر پاسخ شما جهنمي است در رابطه با او عدالت رعايت نشده است زيرا او با اديان الهي سرو كار نداشته و اگر پاسخ بهشتي است معيارهاي به بهشت رفتن او چيست؟

آيا اهل تسنن كه ولايت و امامت را قبول ندارند از وعده هاي بهشتي كه در قرآن آمده بهرمند هستند و نسبت به پيروان اديان ديگر چه فرقي دارند؟

حضرت عيسي (ع) هم اكنون زنده هستند و وقتي به قول قرآن همه دينها نزد خداوند اسلام بوده ايشان هم اكنون طبق چه آدابي عبادت پروردگار را مي كنند. ممكن است مانند ما شيعيان باشد (البته منكر تحريف در اديان گذشته نيستم) و وقتي خداوند انسان را نيازمند آفريده آيا ايشان هم اكنون داراي زن و فرزند مي باشند؟

آيا از نظر شرعي اشكال ندارد كه براي آشنايي با فرقه صوفي به مدت چند روز وارد اين فرقه شد و دين آنها را براي مدتي قبول كرد و بعضي از كارهاي خلاف شرع كه جزء اين دين مي باشد انجام داد؟

چرا خداوند پس از اين كه آدم و حوا را از بهشت خارج كرد و بعد از اين كه توبه كردند و توبة آنان را خداوند پذيرفت چه دليلي باعث شد همان طور كه آدم و حوا به بهشت برگشتند نسل آنها در آن جا تشكيل نشد و اين نسل آنها در روي اين كرة خاكي به وجود آمد؟

كتابي در مورد خانواده و پدر و مادر و دوستان و ديگران كه انسان را راهنمايي كند و طريقه جذب مردم از هرگروه و فرقه را بيان كنيد با مسجدي ها يا طلبه ها يا هر فرقه اجتماعي؟

آيا انسان كامل وجود دارد يعني آيا ائمه و پيامبران از نظر قدرت و علممثلاٌ كاملاند و آيا ما ميتوانيم كامل شويم؟

چرا مسلمانان در مجموع اتحادشان از ديگر اديان كمتر است؟

در يك جامعه اسلامي صلاح مملكت مهم است و ارجعيت دارد يا صلاح و اجراي دستورات اسلامي؟

اگر فروشنده اسلامي بخواهد طبق دستورات اسلامي ميزان سود اجناس خود را كه به مردم ميفروشد محاسبه كند، در اجناس جزئي و اجناس كلي چگونه است؟ آيا ميزان درصد فرق دارد و اسلام درصد معيّن مثلاً 10% يا 15% و... را معيّن كرده است؟ لطفاً جواب را به صورت دقيق و روشن همراه با ذكر منابع بيان فرماييد.آيا فرد مسلمان ميتواند مثل يك مسيحي كه مثلاً در وقت شادي يا وحشت ميگويد »يا حضرت مسيح« از اين كلمات و مشابه آن استفاده كند؟با توجه به پيگيري تخلفات بعضي از نمايندگان و صدور حكم طبق قانون، نمايندگان بوق و كرنا نمودهاند كه نمايندگان مصونيت ندارند و اگر با اين روند به پيش برود ما قادر به خدمت به مردم نميباشيم و بايد استعفا بدهيم آيا قانون خدا و دستورات الهي براي اقشار مختلف مردم فرق دارد كه مردم ما هم اينها را باور ميكنند و ميگويند نمايندگان راست ميگويند و شبهههايي براي مردم وجود دارد. در صورتي كه در زمان حكومت علي(ع) ايشان را به دادگاه احضار نمودند و حتي به ناحق محكوم نمودند. لطفاً براي مردم شفاف مشخص نماييد.  1. 801 از 4632