مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مفهوم «يقين» به چه معناست و در مباحث معرفتي اسلام چه مراحلي براي آن تصور شده است؟
نظر «بخاري» در مورد ميزان تحريفات در احاديث اسلامي اسلامي چيست؟
آيا امت اسلام، بعد از پيامبر، لياقت و كفايت حفظ قرآن از تحريف و زياده و نقصان را داشت؟
چرا حقوق زن و مرد مساوي نيست و مرد حق بيشتري دارد؟
الف) اولين بار چه كسي وضو گرفت؟

ب) فلسفه وضو در اسلام چيست؟جنبههاي كاربردي دين اسلام در زمينههاي اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي چگونه است؟

مگر خداوند در قرآن كريم نفرمودهاند: «لا اكراه في الدين» پس چرا، مجازات شخص مرتد، قتل است؟ مگر اظهار پشيماني يك فرد از دين، ضرري دارد كه اسلام از آن جلوگيري كرده است؟

منبع موثّقي را معرّفي كنيد كه بين عصر پيامبر(9) و ائمه (:) و انقلاب اسلامي ايران مقايسهاي كامل انجام داده باشد؟

در جامعه امروزي ما كه جوانان به سرعت از دين فاصله ميگيرند، آيا برخي از گروهها و اجتماعات مذهبي كه با رفتار تند و خشن خود باعث رنجش و از بين رفتن شور و اشتياق در بين جوانان ميشوند، از نظر اسلام تشكيلاتشان صحيح و درست است، و آيا آنها ميتوانند در بينش اسلامي جايگاهي محكم داشته باشند؟

آيا از نظر اسلام و قانون علاقة دختر به پسر و پسر به دختر، جرم محسوب ميشود؟

با استفاده از برخي آيات و روايات مطالبي دربارة امور زنان در كتاب منتخب احاديث (تحف العقول) آمده است از جمله:

ـ اگر زنان از فرمان شما سرباز زدند خدا به شما اجازه داده كه بر آنها سخت بگيريد و حتي آنها را بزنيد. ـ نيز آمده، تا ميتواني زنان را در پرده نگهدار و مبادا با آنها مشورت كني كه سست رأي هستند. ـ باز در جاي ديگر همين كتاب آمده: «همت زنان زيور دنيا و فساد در دنياست» از مجموع مطالب فوق و مباحثي كه دربارة زن بين احاديث و احكام اسلامي وجود دارد چه نتيجهاي ميتوان گرفت؟ آيا زنان موجودات بياراده و ضعيفي هستند كه بايد مانند يك شيء در خانه نگهداري شده و در همة امور حتي بيرون رفتن از منزل ... تحت فرمان شوهر يا پدر خود باشند؟

آيا خداوند كه جنس زن را پستتر از مرد قرار داده اينگونه دست مردان را در ظلم به آنها باز ميگذارد؟ و پاسخ اسلام به زناني كه با اين زورگوئيها از پيشرفت بازماندهاند چيست؟ البته ميدانم رسيدگي به خانه، شوهر و فرزندان بزرگترين مسؤوليت يك زن است ولي به عنوان يك فرد تحصيل كرده و شاغل به اين نتيجه رسيدهام كه قرار گرفتن در اجتماع و سعي براي دوري از گناه، مرا بهتر از زماني كه در خانه بودم ساخته است. آيا زني كه هيچ گناه نكند و خود ساخته باشد امكان پيشرفت براي او وجود دارد؟ لطفاً در اين زمينه چند كتاب معرفي نماييد.در دين اسلام، تأكيد شده است كه بين زن و مرد تفاوتي نيست، پس چرا ديه مرد دو برابر دية زن است؟  1. 809 از 4632