مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره نماز وروزه اساتید ودانشجویان
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره بوییدن عطر در ماه رمضان
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره زکات فطریه
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره چت کردن با نامحرم
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره بازاریابی شبکه ای
پاسخ آیت الله حکیم درباره خواندن قرآن
پاسخ آیت الله حکیم درباره گفتن صدق الله العلی العظیم بعد از سوره فاتحه
پاسخ آیت الله حکیم درباره خواندن نماز در شرایط مختلف
پاسخ آیت الله حکیم درباره نشناختن قبله
پاسخ آیت الله سیستانی درباره نوع ماه گرفتگی
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره ماهیت طنز و مطایبه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره شکستن قفل انبار
  1. 81 از 4632