مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مسلماني كه در كشور كفر زندگي ميكند، وظيفهاش در برابر قوانين حكومتي آنجا چيست؟ آيا انجام و پذيرش احكام حكومتي، پذيرفتن طاغوت و شرك محسوب نميشود؟چرا اسلام جايگاه و ارزش زن و فرزند دختر را برتر و بالاتر از مرد معرفي كرده است؟

آيا با اين همه فساد اداري كه در كشور وجود دارد، ارزشهاي فرهنگي و ايراني و اسلامي ما ميتواند اسلحهاي در مقابل استعمار باشد؟ چرا در انجام تكاليف اسلاميمان درمانديم؟ نمونههاي مختلف بيعدالتي را ميبينيم مثلاً شنيدهام كه در زنداني توسط مأموران در قالب ساندويج مواد مخدر پخش ميكنند چرا در زندان به اين كوچكي كنترلي وجود ندارد؟ يا بعضي از مسئوليتهاي مهم را به افرادي كه صلاحيت اخلاقي ندارند ميدهند؟ و يا موارد ديگر فساد و بيعدالتي موجود در بعضي دستگاهها و ارگانها و ... . چطور ما هنوز خودمان را اصلاح نكرديم اما دم از انتشار انقلاب اسلامي به ديگر كشورها ميزنيم آيا نسبت به اين مسائل بايد بيتوجه بود؟ ممكن است بگوييد موردي اندك بوده و مسائلي از اين بزرگتر در اطرافمان هست اما كجا؟ خدا ميداند. خيليها در اوايل با انقلاب و همگام با مردم قدم برميداشتند و تلاش ميكردند اما حالا با ديدن اين مسايل و نارساييها و مشكلات نسبت به خيلي از مسائل نظر خوبي ندارند. آيا روش حكومت پيامبر (9) هم همينطور بوده؟ اين حرفها را از روي غرض نگفتم اميدوارم به بهانه اين كه مسايلِ از اين مهمتر هم در اطرافمان وجود دارد و آن قدر هم بزرگ نيست كه شما تصور ميكنيد از جواب دادن خودداري نكنيد.از ديدگاه اسلام دوست خوب چه ويژگيهايي دارد؟الف) در مورد هرمنوتيك توضيح دهيد.

ب) سنّت چيست؟ و تغييرات سنت بر اساس شرايط زمان تا چه اندازه از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار گرفته و جايز است؟با توجه به شرايط فاسد كنوني جهان غرب، اگر شخصي در جامعهاي همچون آمريكا به دنيا بيايد كه از همان بدو تولد پدر و مادر و نزديكانش او را به فساد سوق دهند و در مقابل شخصي در جامعهاي همچون كشور ما بزرگ شود كه داراي اعتقادات ديني و ديدگاههاي اسلامي است و به اوج عرفان و غيره برسد، حال طبق عدل الهي چرا بايد شخص اول دچار عذاب و آتش شود اما شخص دوم از عذاب مصون بماند؟

چرا در جامعه اسلامي بين پسران و دختران تفاوت زيادي وجود دارد، يعني بسيار مشاهده ميشود كه براي پسران ارزش و احترام بيشتري نسبت به دختران قائلند؟

شرط بندي در اسلام چه حكمي دارد؟

زنا كه در اسلام از گناهان كبيره است، اگر با توافق و رضايت طرفين باشد، باز گناه و زنا محسوب ميشود يا علاوه بر رضايت طرفين شرايط خاصي نيز لازم است؟

در صورت پيش آمدن وضعي كه انسان مجبور به دفاع از خود، خانواده و ناموس شود و فرد مقابل از اين پيش آمد آسيب ببيند و حتي كشته شود، نيز مجازات راهزني كه به زور از مردم اخاذي ميكند، نيز حكم كسي كه به زور قصد تجاوز به ديگران (اعم از زن مسلمان يا غير مسلمان) را دارد، چگونه است؟

آيا براي فرد مسلمان جايز است دست ديگران را ببوسد يا به علامت تعظيم خم شود، البته خم شدن براي احترام و ابراز علاقه باشد، نه مثل تعظيم در مقابل عظمت خدا؟

چرا در دين اسلام اگر مردي به همسرش اجازه خارج شدن از خانه را ندهد، زن بايد اطاعت كند، ولي اجازه مرد در بيرون رفتن و آمدن، در اختيار زن نيست؟

  1. 810 از 4632