مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در قم مراكزي براي آموزش و تعليم معارف اسلامي وجود دارد تا افرادي همانند بنده كه از آن مركز دور هستم و دسترسي مستقيم به آنجا را نداريم، بتوانيم با اتصال و ارتباط با آنها تحت تعليم معارف اسلامي قرار گيريم؟ در صورت وجود چنين مراكزي نحوه ارتباط و آدرس آنها را اعلام فرماييد.

اين جانب بسيار علاقمندم پسرم پس از قبولي از كلاس اول ابتدايي جهت حفظ و آموزش قرآن هدايت شود. آيا مراكزي در قم وجود دارد كه به صورت غير حضوري برنامه آموزش قرآن و معارف اسلامي براي ايشان داشته باشد؟ معرفي نماييد.

در برخي جزوات چاپ شده كه شواهدي براي ظهور امام عصر(ع) ديده شده است، مثلاً زلزلههاي مكرر و جنگ. آيا در متون اسلامي چنين چيزي وجود دارد؟ لطفاً در اين زمينه مطالبي را به اطلاع ما برسانيد.

آيا گناهاني هستند كه با ارتكاب آن انسان از گفتن شهادتين هنگام مرگ محروم شود؟ گفتن شهادتين تا چه حد بر مسلمان واجب است؟

علل عقب ماندگي كشورهاي اسلامي از لحاظ علمي و صنعتي از ديگر كشورها چيست؟

ماترياليسم تاريخي كه اكنون در دنيا حرف اوّل را ميزند؛ يعني اقتصاد و پول، اوّلين نقش در زندگي بشر را دارد. با اين وضع چه بايد كرد؟ در حالي كه اسلام آن را رد كرده و استاد شهيد مطهري در كتابش مطرح نموده است؟ البته ثروت به خودي خود بد نيست امّا آن گونه كه امروز بشر وابسته به آن است، چه بايد كرد؟

آيا افراد غير مسلمان كه در زندگي كارهاي خوب انجام دادهاند، به بهشت ميروند؟

آيا همه دينها ر حق هستند يا فقط اسلام بر حق است؟

اسلام به پاكي لباي بيشتر اهميت ميدهد يا به قيمت آن؟

پيروان دين اسلام در هندوستان چه تعدادند و از اين ميان چه مقدار شيعه هستند؟

شيوة دعوت غير مسلمانان به اسلام چگونه است؟

چرا اسلام در بسياري از حقوق بين زن و مرد تفاوت قائل مي شود؟

  1. 813 از 4632