مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا افراد غير مسلمان كه در زندگي كارهاي خوب انجام داده اند، به بهشت مي روند؟

آيا لعن در اسلام با روح تعاليم اسلامي و با نهي از سب كردن كه در آموزه هاي ديني آمده است، منافات ندارد؟

چرا مسلمانان بايد شب هاي قدر بيدار باشند، علّت و فلسفه اش چيست؟

اسلام در چه مواردي سوء ظن را جايز دانسته است؟

حمايت دولت ما از فلسطين چه منافع خاصي براي ايران دارد؟ فكر نمي كنم قضيّه تنها مربوط به دفاع از مظلوم باشد، چرا كه در تمام جهان اسلام مظلوم وجود دارد؛ در قره باغ و افغانستان و عراق ... ولي ما روي فلسطين تأكيد خاصي داريم، در حالي كه ساير كشورهاي اسلامي مخصوصاً اعراب منطقه چندان حساسيتي نسبت به فلسطين نشان نمي دهند. جمعاً امنيت ملي تا حد بسيار وابسته به اين حمايت است.

آيا تجربه ديني قابل بيان است؟

آيا احضار روح ممكن است، نظر اسلام در اين باره چيست؟

آيا دين اسلام دين كاملي است، به چه دليل؟

دليل يكي بودن دين و سياست را توضيح دهيد؟

چرا نوزاداني كه در يك كشور اسلامي مثل ايران به دنيا مي آيند از همان ابتدا مسلمان ناميده مي شوند؟ و چرا حق انتخاب دين به خودشان داده نمي شود؟

آيا اسلام كامل ترين دين مي باشد؟

چرا در جامعه اسلامي شاهد اين همه ظلم و ستم مي باشيم، در حالي كه خدا ناظر بر عمل ما است؟

  1. 814 از 4632