مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شيخ مفيد چه كسي بود و چه آثار و خدماتي به اسلام داشت؟

رفتن دختر به خواستگاري پسر، تا چه حد در اسلام مجاز است؟

آيا قبل از خلقت آدم(ع)، انسان هايي وجود داشت؟ پاسخ را با توجه به روايات اسلامي بيان كنيد.

حديث ميفرمايد: مسلمان (يا شيعه) نيست آن كه معراج را قبول ندارد چرا معراج اين قدر اهميت دارد؟

اولين رئيس شوراي انقلاب اسلامي در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي كه بود؟

اولين روحاني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي توسط منافقين به شهادت رسيد كه بود؟

چگونه ميشود اسلام را شناخت و اسلام واقعي را به ديگران نشان داد؟

علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

يك مسلمان براي اين كه مؤمن حقيقي شود چه بايد بكند؟

ديدگاه اسلام را در مورد رياضت بيان كنيد. چه نوع رياضتهايي مورد قبول اسلام است؟

اگر هدف از نماز ارتباط با خدا است، در صورت چنين ارتباطي چه نيازي به انجام اعمال خاصي به نام نماز است؟

آيا اجرا نشدن بعضي از احكام اسلامي مانند حكم مفسد في الارض به خاطر ترس از حقوق بشر سازمان ملل ميباشد؟

  1. 817 از 4632