مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اسلام به فراگيري علومي مانند شيمي، فيزيك، پزشكي، و ساير علوم تشويق كرده است؟

آيا در اسلام كلماتي به معناي عزلت، سرّ، علم روانشناسي داريم، و منظور از اين كلمات چيست؟

فلسفة اين كه بعد از اتمام نماز به طرف چپ و راست نگاه مي كنند چيست؟

خداوند با انسان هايي كه خدماتي به بشر رسانيده مثلاً كشفي كرده و اختراعاتي انجام داده و مسلمان نبودهاند، چگونه برخورد ميكند؟

عبارت مؤلفة قلوبهم در آن به كدام گروه در صدر اسلام اشاره دارد؟

چرا در اسلام عالم بر عابد برتري دارد؟

به چه علت بعد از فوت پدر نماز وي بر پسر بزرگتر واجب مي گردد؟

نوسترآداموس چه شخصيتي است؟ مسلمان است؟ آيا پيشگويي ايشان نسبت به حوادث آخر الزمان معتبر است؟

ورزش و پياده روي چه نقش در تندرستي و سلامتي دارد؟ و نظر اسلام چيست؟

در روزنامهها جهت ابلاغ به كارمندان و احضار آنها آگهي چاپ ميكنند. چاپ آگهي جهت اطلاع كارمند متهم ممكن است موجب اطلاع افرادي شود كه از تخلف او خبري ندارند و از طرف ديگر آخرين راهي كه براي مطلع كردن كارمند غايب باقي مانده، همين است. حال براساس فقه اسلامي چه بايد كرد كه هم آبروي شخص نرود و هم شخص از تخلف و اتهام خود مطلع شود؟

مگر نه اين است كه همه انسانها آزاد آفريده شدهاند و برتري به تقوا است، پس چرا كنيز يا غلام در اسلام مورد قبول واقع شده و چرا ائمه كنيز و غلام داشتهاند؟ آيا اكنون نيز ميتوان دختران آواره را به عنوان كنيز در خانه نگه داشت؟ آيا صرفاً به دليل كنيز بودن محرم ميشوند يا بايد خطبه عقد را خواند؟

نماز بر چه اساس و دليلي بر انسان واجب شده است؟

  1. 820 از 4632