مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نسب در اسلام مهم شمرده شده است؟ در آن دنيا چطور؟

تراشيدن صورت در اسلام چه حكمي دارد؟

با اين كه 22 سال از عمر من گذشته، هنوز در انجام اعمال ديني به ثباتي نرسيده ام و گاه افراط و تفريط مي كنم. علت اين امر چيست و راه رفع آن چگونه است؟

آيا در اسلام نكاتي براي پسر يا دختر شدن نوزاد وجود ندارد؟

فلسفه وجودي لباس روحانيت در عصر حاضر چيست؟

1- آن هم با توجه به اين كه لباس خاصّي براي فقها در اسلام سفارش نشده است.

2- هيچ گروهي لباس كار و وظيفهاش را همانند طبقه اطبّا و... در غير زمان انجام وظيفه استفاده نميكند.

3- در احاديث سفارش شده كه به لباس عصر خويش ملتزم باشيم.

چرا با فتاواي برخي از مراجع سياسي برخورد ميشود، آن هم در نظام اسلامي موجود، در صورتي كه هر مرجع و مجتهدي صاحب نظر است و انديشهاش به تبع آن محترم؟!

چرا در تسبيحات اربعه سبحان الله جلوتر از الحمدلله آمده است؟ لطفاً توضيح دهيد.

چرا از نگاه كردن به آيينه و جارو كردن در شب نهي شده است؟

منظور از درون ديني و برون ديني چيست؟ ملاك و معيار تشخيص درون ديني و برون ديني چيست؟

اولين پرسشي كه خداوند در آن دنيا از ما ميكند، نماز است؛ چرا؟

عُمر در ايران چه كرده كه ميگويند ايرانيان را مسلمان كرده است؟

آيا فحش و ناسزا گفتن به غير مسلمان جايز است؟ گفتن حرف هاي زشت و بي ربط به ديگران چه حكمي دارد؟ آيا در آيات و روايات احاديثي راجع به احترام فرزندان نسبت به پدر و مادر وجود دارد؟ لطفاً مفصل توضيح دهيد.

  1. 821 از 4632