مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علّت اين كه در جامعه اسلامي، فساد و تباهي وجود دارد چيست؟

اگر كلمات و اذكار نماز را چندين بار تكرار كنيم، نمازمان ايراد دارد؟ از روي شك باشد يا از روي ناتوانيي اداي آنها؟

چرا اسلام براي زنان نسبت به مردان در بيشتر موقعيتها محدوديتهاي بيشتري گذاشته است؟ آيا تفاوت گذاشتن بين حقوق زن و مرد محسوب نميشود؟

در ايام حج تعداد زيادي حيوان قرباني ميشود و اكثر آنها از بين ميرود، در حالي كه عده زيادي در كشورهاي اسلامي فقير و محتاجند. آيا نميشود براي حل اين مشكل چارهاي انديشيد؟

از آن جا كه نشانه مسلمان بودن داشتن ايمان است، چطور يك نفر ميتواند به ايمان داشتن خود يقين داشته باشد، به عبارت ديگر: نشانه ايمان كامل چيست؟

چرا فرزندان يك پدر و مادر مسلمان بايد مسلمان باشند، و چرا نبايد خودشان دينشان را انتخاب كنند؟

اشخاصي كه نام اسلام را نشنيده باشند، پس از مرگ در چه حالي هستند؟

نظر شما در مورد روايات طبي اسلامي چيست؟

چرا بايد از دين اعراب كه بي فرهنگترين و جزء بي تمدنترين مردم دنيا هستند، پيروي كنيم؟ آيا اين دين سبب فخرفروشي آنها و حس برتري آنها بر ما نميشود؟

اگر دين اسلام به عنوان يك دين آزاد و طرفدار دمكراسي است، چرا مسلمانان را به عنوان حاميان اصلي تروريسم در جهان معرفي ميكنند؟

ورود دين اسلام و پذيرش آن توفيق اجباري بوده، حال كه چهارده قرن گذشته است، آيا هنوز اين توفيق اجباري وجود ندارد؟

ميگويند بين دين و روانشناسي در مواردي تضاد وجود دارد. در اين مورد توضيح دهيد.

  1. 827 از 4632