مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد دعا نويسي كه بعضي به وسيله آن زندگي ديگران را متحوّل ميكنند مثل آشتي دادن بين زن و شوهر، برقراري رابطه گرم و ايجاد عشق بين زوجين، آيا چنين كارهايي از نظر اسلام جايز است؟

معناي علم امروز و معناي دين امروز را توضيح دهيد.

آداب و رسوم منطقة ما چند سالي است كه متزلزل شده و رسم هاي خوب از بين رفته، ريا كاري ، چشم هم چشمي، تجملات گرايي فراوان شده است . آنان كه از نظر مادي وضعشان بهتر است بيشتر مورد احترام اند حتّي اين مسئله در ساختن قبرها هم اثر كرده وقتي من اين ها را ميبينم از مسلماني زده مي شوم وظيفة ما چيست؟

وقتي كه به مردم و جامعة خودمان نگاه مي كنم احساس مي كنم كه به شدت جامعة ما طبقاتي شده است . جامعة روستايي و شهري و طبقات مختلف شهري وقتي اين چيزها را مي بينم ناراحت مي شوم به طوري كه حتي نسبت به دين و معنويت بي تفاوت مي شوم علّت اين مسئله چيست؟

آيا سرمه كردن چشم و ابروان در اسلام اشكال دارد؟

با توجه به پيشرفت هاي گستردة علوم، نقش دين چيست؟

با توجه به پيشرفتهاي گسترده علوم، نقش دين چيست؟

در مورد مذهب ارتدكس كه شاخه اي از دين مسيحيّت است، سؤالاتي داشتم ، بنيان گذار اين مذهب چه كسي است؟ اين مذهب در چه سالي به وجود آمد، خطوط فكري و اصول و عقايد اين مذهب چيست؟ و ديگر اصلاعاتي كه بر شناخت اين مذهب كمك مي كند، برايم ارسال كنيد.

اگر ايران كشور اسلامي است، چرا با مسلمانان افغاني و عراقي اين گونه رفتار ميكنند؟!

قصاص قتل عمد در اسلام چيست. لطفا توضيح دهيد چرا در بعضي موارد طرفهاي مقتول بايد مقدار زيادي پول بپردازند تا قاتل اعدام شود؟

آيا كتاب هاي سيد حسن ابطحي و كتاب هاي ترجمه گيتي خوشدل را قبول داريد؟

آيا مؤسّسه هاي در راه حق و پيام اسلام شناخته شده و مورد تأييدند؟

برخورد اسلام با سحر و جادو چگونه است؟

  1. 830 از 4632