مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر اسلام علاوه بر راهبردهاي تهذيب نفس و صبر در برابر غرايز جنسي چيست؟

شيطان چيست و از نظر فلسفه دين اسلام و فلسفه آفرينش چرا آفريده شده است؟!

خدمات عرفان و عارفان به جهان اسلام چيست؟

در اسلام آمده كه امر به معروف كنيد، ولي وقتي كه جواني را به سبب كار زشتش امر و نهي مي كنيم،با ناسزا و توهين جواب ما را مي دهد و عمل خود را مجدداً تكرار مي كند. وظيفة ما چيست؟

علاقمند به تحصيل در رشتة علوم و معارف اسلامي هستم و چون اين رشته در شهرستان وجود ندارد مجبور شدم در رشتة علوم انساني تحصيلاتم را ادامه دهم. الآن به اين نتيجه رسيده ام كه دارم از استعداد خود دور مي شوم. آيا در حوزة علمية قم چنين وضعي وجود دارد كه به آن جا بيايم؟

جهت درمان وسواسي از نظر فقهاي اسلام چه راههايي ارائه شده است؟ روان شناسان در اين باره چه ميگويند؟

در اسلام چيزي به نام بخت و شانس وجود دارد؟ به جاي اين كلمات چه چيزي در اسلام است؟

در اسلام آمده است كه زنان نبايد در تجارت با شوهران يا مردان سهيم شوند در حالي كه حضرت خديجه همسر پيامبر به كار تجارت مشغول بود. اين تناقض نيست؟

جن چيست يا كيست؟ از چه جنسي است؟ آيا آنها هم زن و فرزند دارند، كافر و مسلمان دارند، بهشت وجهنم ميروند؟ آيا آنها با انسانها يا انسانها با آنها قادرند ارتباط برقرار كنند، چگونه؟ آيا ميتوانند كارهاي انسانها را خراب كنند؟ چرا جن از بسم اللَّه الرحمن الرحيم گريزان است؟

در صورت امكان فهرست روايات و احاديثي را كه جزء اسرائيليات نباشد و در مورد جن صدق كند ذكر فرماييد.

چند كتاب در مورد خداوند و اسلام معرفي كنيد.

اسلام براي مرد در سفر و دور از همسرش راه حلّ صيغه را آورده، براي زني كه مدتها از همسرش دور بوده و اجازة صيغه ندارد آيا نوعي تضييع حق نشده است؟ تكليف اين زنان چيست؟ آيا اين امر با عدالت سازگار است؟

چرا قرآني كه به دست امام عصر(عج) است بين مسلمانان وجود ندارد؟

  1. 833 از 4632