مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در اسلام چيزي به نام بخت و شانس وجود دارد، به جاي اين كلمات چه چيزي در اسلام است؟

دروغ مسالمت آميز از نظر اسلام چه حكمي دارد، يعني اگر كسي راست بگويد، دو نفر يا دو خانواده يا دو قبيله به جان هم مي افتند؟!

منظور از امت واحد اسلامي با وجود اختلاف ميان شيعه و سنّي، چه مي باشد؟

از احكام نماز در دين اسلام مطالبي را بنويسيد.

شخصي كه به سنّ تكليف مي رسد بايد از نظر دين و وظائف شرعي و فردي چه كارهايي را انجام دهد؟

آيا اين سخن كه اسلام در همة شؤون زندگي راه حل دارد صحيح است؟

نظر اسلام دربارة شهوت و ارضاي غريزة جنسي چيست؟

نظر كلي اسلام دربارة اهميت جوان و جواني چيست؟

هر فرد مسلمان چند وطن مي تواند داشته باشد؟ اگر كسي هر پنج سال در سك استان زندگي مي كند، آيا بايد قصد ده روز كند؟

اگر يكي بي دين و تارك الصلاه شد، همسر او شرعاً مجاز است تقاضاي طلاق بكند؟

خصوصيات يك زن ايده آل را از نظر اسلام بيان فرماييد.

بر اساس بعضي نظريه ها نحوة تكامل انسان ابتدا از ميمون آغاز شده و طي تحولات طبيعي به اين مرحله انساني رسيده است. آيا اسلام اين نظريه را قبول دارد يا نه؟ توضيح كافي دهيد.

  1. 834 از 4632