مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اولين سالي است كه شغل دبيري معارف اسلامي را در دبيرستان به عهده گرفتم. با توجه به كثرت سؤالات دانش آموزان در زمينة تاريخي و مخصوصاً ديني به خصوص در مورد روح، احضار ارواح و خدا منابعي را معرفي نماييد كه بتواند پاسخ گوي سؤالات دانش آموزان باشد. در مورد مسايل ديني، اعتقادي و اخلاقي تلفن تماس را به من بدهيد.

منابعي دربارة اخلاق پزشكي، تفاسير معتبر قرآن، معرفي علماي اسلام كه در امور پزشكي فعال بودند معرفي نماييد.

با توجه به دين كه در روايت نبوي آمده است كه خداوند بندهاش را بيش از محبت مادر به فرزندش دوست دارد، چرا انسانهاي گناهكار را به آتش ميافكند؟

در مورد روح و آلام و التيام آن با خاستگاه دل در عرفان اسلامي چگونه ارزيابي ميشود؟

اشخاص معدودي وجود دارند كه به خود يا به ديگران نفرين مي كنند آيا اين نفرين ها تأثيري در زندگي فرد نفرين شده دارد؟ آيا چنين كاري شايستة شخص مسلمان است؟

مي خواهم بدانم كه چرا از ام كلثوم فرزند علي و فاطمه، در روايات و كتاب هاي ديني سخني گفته نشده است؟ توضيحاتي در اين باره بدهيد.

دليل كفن كردن مرده ها چيست؟

نظر اسلام در مورد خندة بيش از حدّ و يا خندة بي جا چيست و چه راهي براي درمان آن وجود دارد؟

دشمن از چه راههايي ميخواهد جوانان را؟ به فساد بكشاند و از اسلام دور سازند؟

نظر اسلام دربارة ورزش چيست؟ آيا آيه اي در اين باره آمده است؟

آيا در زمينه هاي مسايل سياسي روز كشور مانند آزادي، اصلاحات، توسعه سياسي، آزادي مطبوعات و ... دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم كتابي منتشر نموده است كه ديدگاه اسلام و قرآن، امام و رهبري را بيان كرده باشد؟

در روايات كثيري آمده است: يك مسلمان هرگز در عذاب اخروي باقي نمي ماند مگر آن كه مرتكب گناهي شده باشد كه مستحق عذاب ابدي شود. لطفاً اين گونه گناهان را نام برده و وصف نماييد كه چيست؟

  1. 837 از 4632