مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا اسلام دستور داده از اسرائيلي ها خسارت مالي گرفته شود؟

چرا خداوند متعال جلوي مرتاضان هندي را كه با اعمال خود موجب گمراهي يا ارتداد مسلمانان مي شوند, نمي گيرد؟

چرا خانواده هاي اسلامي به ويژه شيعه از انتخاب نام كاظم و قنبر براي فرزندان خود امتناع مي ورزند

چرا آقاي بازرگان معتقد بود قوانين اسلامي با زمان فعلي هم خواني ندارد؟

دين ساختگي چه نوع ديني است ؟

نام چند كتاب ديني در مورد احكام را نام ببريد كه مرا در انجام تكاليفم راهنمايي كند.

از كجا بدانم مسلمان هستم و نماز و اعمال ديگرم قبول نيست ؟

راه تقويت ايمان و نيل به قرب الهي و نزديك شدن به خدا چيست و چگونه مي توان باتقويت ايمان از سستي و كاهلي در نماز اجتناب نمود و يك مسلمان و مؤمن واقعي چه ويژگي هايي دارد؟

بر اساس آيات قرآن , اگر به كشور اسلامي تعدّي و تجاوز شود, بر همهء كشورهاي اسلامي لازم است با متجاوز بجنگند و آن را از كشور اسلامي بيرون كنند, اكنون كشور اسلامي فلسطين اشغال شده و الان در آن جا جنگ است پس چرا كشورهاي اسلامي از جمله ايران هيچ اقدامي نمي كنند؟

با اين كه قرآن هرگونه ارتباط با كافران را حرام و باطل مي داند, چرا كشور اسلامي ايران با آن كشورها, حتي امريكا ارتباط دارد؟

براي شناخت تحقيقي از اسلام و تشيع و اطلاع اجمالي از مذاهب و مكاتب ديگر, نيازمند به معرفي وارسال منابع مفيد هستم .

چرا اسلام بعد از گسترش در جزيرةالعرب , يك دفعه بردگي را لغو نكرد؟

  1. 840 از 4632