مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا قضاوت زن در اسلام جايز نيست ؟

3آيا ساختن مجسمه در اسلام كفر است ؟

ديدن زنان غير مسلمان در تلويزيون كه پوشش مناسب و كافي ندارند, آيا جايز است ؟

خداوند در قرآن مي فرمايد: ما جهان را در شش روز آفريديم (و لقد خلقنا السموات و الاءرض و مابينهما في ستّة ايّام ).(1) با توجه به نظريهء به وجود آمدن آسمان و زمين از طريق انفجار كرات چگونه توجيه مي شود؟ عالمان اسلامي در اين زمينه چه مي گويند؟

(پـاورقي 1.ق (50 آيهء 38

حديثي بدين مضمون : اگر صحيح است , آن را و منبعش را بنويسيد.

پسر 16 ساله دبيرستاني هستم كه به خاطر برخوردهاي غير مسئولانه پدرم از زندگي سير شده و در مقابل سرزنشهاي پدرم چارهاي ندارم. به همين علت چند ماهي ترك تحصيل نمودم. فعلاً بر اثر درد شديد در پيشاني از تحصيل نا اميد شده و كاملاً احساس تنهايي مينمايم. اگر خودكشي در اسلام حرام نبود، خود را خلاص ميكردم. براي نجات از اين ناراحتي از شما كمك ميخواهم.

آيا مي شود يك نيرويي به نام نيروي اسلام از تمام كشورهاي اسلامي ايجاد شود؟

چرا كشورهايي مثل ژاپن كه معتقد به اسلام نيستند، اين همه پيشرفت كردهاند، ولي كشورهاي مسلمان عقب مانده هستند. دليل اين عقب ماندگي چيست؟

چرا اسلام بسياري از نعمت هايي را كه براي بسيار شيرين و لذّت بخش و پرجاذبه هستند، حرام كرده است؟

معيارهاي اصلي و اسلامي انتخاب همسر چيست؟

مسئولان جامعه نسبت به پوشيدن بعضي از لباسها از نظر مدل و رنگ و... به دختران ايراد ميگيرند. اگر پوشيدن اين گونه لباسها اشكال دارد، چرا توليد ميشود و يا به كشور وارد ميشود؟ آيا توليد و وارد كردن اين لباسها به كشور اسلامي دليل بر جائز بودن پوشيدن آنها نيست؟

بسياري از افراد به ويژه زنان، به اموري مانند فال حافظ و كف بيني و پيشگويي عقيده دارند. آيا اين اعتقادات از نظر اسلام درست است؟

  1. 841 از 4632