مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا والدين ميان دختران و پسران در زمينههاي مختلفي چون حضور در جامعه، لباس پوشيدن، برقراري رابطه با ديگران و... تفاوت قائل ميشوند و معمولاً براي دختران در اين زمينهها محدوديتهاي بيشتري ايجاد ميكنند؟ مگر زن و مرد در اسلام حقوق مساوي ندارند؟

مگر اسلام زنان و مردان را خواهر و برادر يكديگر نميداند؟ پس چرا در جامعه از ارتباط دختران و پسران بدون قصد بد جلوگيري ميشود؟

مصافحه با شخصي غير مسلمان چه حكمي دارد؟

در خصوص فلسفه حقوق جزا و مجازاتها و حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي و جرمشناسي و آيين دادرسي كيفري و قضاي اسلامي و ديدگاه اسلام در اين خصوص توضيح دهيد و منابعي را معرفي نماييد.

حكم مرتدّ در جامعهء اسلامي چيست ؟ آيا فرد مرتد مي تواند در جامعهء اسلامي زندگي كند؟ اگرنمي تواند, علت را توضيح دهيد.

از كشورهاي مسلمان كدام يك جمعيت شيعه بيشتري دارند؟

علت عقب ماندگي مسلمانان از قافهء علم و صنعت جديد چه مي باشد؟ چرا غرب با وجود عدم رعايت معيارهاي ديني و اخلاقي توانسته است بر تارك صنعت نشند و بر افلاك گام نهد؟

آيا نظريهء برخي زيست شناسان مثل داروين در مورد تكامل تدريجي انسان از حيوانات و ديدگاه آقاي يدا... سحابي در كتاب با مباني ديني همخواني دارد؟

فرق بين شيعه و سنّي چيست؟ آيا سنيها دوازده امام را قبول دارند؟ مسلمان شيعه و سني چه مشتركات و اختلافاتي دارند؟

برتري اكثريت بر اقليت در اسلام چه حكمي دارد و آيا رأي اكثريت بر اقليت حاكم است ؟ اسلام بادموكراسي چگونه برخورد مي كند؟

با اين همه تبليغ براي عدم استفاده از بيت المال متأسفانه بعضي از مسئولان مراعات اين مسئله مهم را نمي كنند, چرا در مملكت اسلامي چنين حركات ضد اسلامي صورت مي گيرد و با آن ها برخوردي نمي شود؟

چرا بعضي از احكام اسلام مانند قطع دست دزد در زمان ما كمتر اجرا مي شود؟

  1. 842 از 4632