مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا از نظر اسلام و قرآن افرادي كه به قول خودشان سركتاب باز مي كنند و پيش بيني مي نمايند مي گويند ستاره اقبالتان با هم نزديك يا از هم دور است، چنين چيزي مورد قبول است؟

نوگرايي ديني چيست و اشكوري و كديور كيستند و چه ميگويند و چه ميخواهند؟

مدت شش سال است كه دچار بيماري شدهام و مرتب باد معده از مخرج غائط خارج ميشود و نميتوانم وضويم را نگه دارم. گاهي چندين بار وضو ميگيرم. نميدانم چكار كنم؟

با توجه به اين كه عيد امسال با ماه محرم الحرام مصادف است، تكليف مسلمانان چيست و از نظر برگزاري مراسم كدام يك از اين دو مهمتر است؟

چرا بزرگان دين كه منبع علم بودهاند، مخترع هيچ گونه وسيلهاي نبودهاند؟

چرا مؤمنان به خصوص روحانيان و معلمان بينش ديني در ماه مبارك رمضان كم ميخندند و بيش از ديگران متواضع هستند؟

در محله ما دو يا سه مسجد داريم. ميگويند درست نيست نزديكترين مسجد را رها كنيم و به مسجد دورتر برويم. حكم اسلام در اين مورد چيست؟

اگر سبيلها بلند باشد، باعث نجاست غذا و خوردنيها مي شود؟

پوشيدن لباس براي خانمها در محيط كار طبق دستور اسلام و عرف جامعه در چه حدي است؟

مي گويند در اسلام پيش گويي نيست. چرا بعضي از عرفا درباره آينده بعضي از شاگردان خود خبر دادهاند؟

سابقه انقلابي آقاي مصباح يزدي چگونه است؟ آيا ايشان در زمان انقلاب اسلامي كاري به حركت مردمي نداشتند؟

مهمترين كتاب هايي كه بتوان از آنها درخصوص آرا و انديشههاي بزرگان و عالمان دين، چون سيد جمال الدين اسدآبادي، آيت الله بهبهاني، شيخ فضل الله نوري، خياباني، نواب صفوي، حضرت امام درخصوص اصلاحات در جامعه اسلامي را ياري جست. لطفاً نام ببريد و نام نويسنده آن را ذكر فرماييد.

  1. 844 از 4632