مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با تشكيل حكومت اسلامي، گستره مسائل فقهي بسيار وسيع گرديده، به گونهاي كه اولاً: اجتهاد و اعلميت در تمام ابواب فقه امكانپذير نيست؛ ثانياً: تعدّد مرجعيت با توجه با اختلاف آرا در مسائل سياسي و اجتماعي... مشكل ساز است. راه مناسب كدام است؟

براي خنثي كردن شبهات و ترديدها و دغدغههاي فكري، و مقابله با جنگ رواني كه دشمنان اسلام و بعضي از روزنامههاي سرسپرده و برخي از جناحهاي سياسي... به وجود ميآورند، چه بايد كرد؟

ويژگي هاي سياستمدار اسلامي چيست ؟

عرفان و تصوف چيست و نظر اسلام و علماي اسلام در اين مورد چيست ؟

آيا در احكام ديني چيزي تحت عنوان بي اعتنايي به نجاسات داريم ؟ آيا اگر جايي از بدن نجس شد يا به محلّ مشكوك به نجاست برخورد كرد, بايد آب كشيد؟

نگاه كردن به عكس هاي مبتذل و فيلم هاي سكس خارجي كه مسلمان نيستند, چه حكمي دارد؟ آيامردي كه از نظر شهوتي به زحمت تحريك مي شود, مي تواند اين فيلم ها و عكس ها را نگاه كند و بعد با همسر خودهمبستر شود؟

آيا رقصيدن زن براي شوهر يا برعكس جائز مي باشد؟ اگر جواب مثبت باشد, آيا مي شود ازنوارهايي كه مجوّز ادارهء ارشاد اسلامي را دارند, مانند: دهاتي , غزلك جهت رقصيدن استفاده نمود؟

با اين كه در روايات آمده كه غذا خوردن نزد صاحب عزا از مكرهاي دوران جاهليت است و سنت اسلامي اين است كه براي صاحبان عزا غذا ببرند,() آيا غذا دادن صاحبان عزا به عنوان احسان براي كساني كه از راه (پـاورقي 1.وسائل الشيعه , ج 2 ص 889 باب 67 روايت 6

دور و نزديك براي تسليت آمده اند, احسان محسوب مي شود؟

چرا اسلام تاريخ قمري را برگزيده است , در حالي كه تاريخ شمسي به مراتب صحيح تر به نظرمي رسد؟

چرا در اسلام از تنها خوابيدن در خانه نهي شده است ؟

آيا در اسلام شغلي به عنوان دعا نويسي وجود دارد؟ اثر دعا بر چه اساسي است ؟ آيا مي توان به فال هاي دعانويسان اعتماد كرد؟ آيا احضار اجنه توسط دعا امكان دارد؟

نظر اسلام در مورد شرطبندي چيست ؟ آيا هر گونه شرطبندي چه مثبت و چه منفي را نهي مي كند؟

  1. 845 از 4632