مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد تزويج زنان و مردان بهشتي با همديگر در حديث آمده كه : مردان مؤمن تا هزار زن مي توانندداشته باشند. بنابراين بايد تعداد زنان بهشتي , بايد چندين برابر مردان بهشتي باشد. اگر در نظر بگيريم كه زنان ومردان بهشتي يكسان هستند و يا تعداد زنان كمتر باشد, پس هر مرد مؤمني تنها يك زن مؤمنه خواهد داشت و بقيه حورالعين خواهند بود. آيا صحيح است ؟

پيش از اسلام , نماز چند ركعت بود؟

گفته شده : ابوذر غفاري قبل از اسلام يكي از معروف ترين و خشن ترين راهزنان و سارقان بود! آيا اين مطالب صحيح است شرح حال صحابهء پيامبر را در چه كتابي مي توان مطالعه كرد؟ بهترين راه براي فرو نشاندن خشم و غضب چيست ؟

آيا گفتن تكبير به ميزان بسيار در نماز موجب بطلان آن نمي شود, چنان كه از پيامبر نقل شده كه براي اين كه حسين 7بتواند تكبير بگويد, هفت مرتبه تكبير را تكرار كرد و اين عمل سنّت شد. آيا اصل مطلب صحيح است ؟ حكم تكرار تكبير چيست ؟

يك فرد مسلمان بايد چه خصوصياتي اعم از سياسي و اجتماعي داشته باشد؟

رئيس جمهور محترم جناب آقاي خاتمي اخيراً گفته اند: طالبان نباشيم . برخي مي گويند: گفتهء ايشان ناظر بر اجراي علني حدود اسلامي مي باشد. آيا اين برداشت صحيح است ؟

منشأ مشروعيت حكومت اسلامي از نظر و چيست ؟

با اين كه خداوند نياز به عبادت ما ندارد چرا بايد عبادت كنيم؟

پلوراليسم ديني چيست؟ آيا مورد تأييد اسلام است؟

آيا مكاتبه با مراكز اسلامي خارج از كشور ممكن است؟ در صورت امكان آدرس چند مركز را براي اين جانب ارسال فرماييد.

ظاهر شاه، گلبدين حكمت يار و طالبان كيستند و ستمشان در افغانستان چيست؟

در حال اتمام دورهء سطح يك تربيت معلم قرآن مجيد در سازمان تبليغات اسلامي هستم . آيا حوزه مي تواند براي اين چنين اشخاصي دوره هاي آموزش بازي با اعداد و كلمات و كتاب ره توشه براي كودكان و نوجوان را فراهم آورد؟

  1. 847 از 4632