مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رنگ زدن موي سر از نظر دين اسلام چه حكمي دارد؟

اينجانب به دليل مشكلات درون خانواده و شكست هايي كه در چندين سال گذشته داشته ام، از خودم و از ديگران و حتي از خانوادهام نااميد و مأيوس شده و احساس پوچي و نداشتن قوت قلب ميكنم، به صورتي كه حتي در انجام كارهاي شخصي مثل مطالعه كردن كوتاهي ميكنم و علاقه به درس خواندن ندارم! لطفاً راهنمايي كنيد.

آيا در اِعمال مجازات از ديدگاه نظام قضايي اسلام تعليق و يا تأخير مجازات وجود دارد؟

اگر مسلماني مريض شود و به دكتر برود و پزشك بگويد كه مثلاً شما بايد مشروبات الكلي مصرف كنيد تا خوب شويد، اين مسئله از نظر خداوند گناه ندارد؟

مفهوم اين عبارت چهره، گوياي احوال دل است از نظر ادبيات ديني و رواني چيست؟

دوست دارم فرزندانم مذهبي و متدين باشند، لطفاً راهنمايي كنيد؟

آيا با تحصيل در علوم ديگري غير از علوم ديني مي توان به خدا نزديك شد؟

درجات ايمان را مورد دانسته اند كه چهار تاي اول آن به ترتيب: اسلام، ايمان، تقوا و يقين مي باشد. شش تاي ديگر باقي مي ماند. خواهشمندم ده درجة ايمان را براي اينجانب ارسال داريد.

استفاده از مُهر براي اداي نماز چه حكمتي دارد و از چه زماني مرسوم شده است؟

اگر در زمان آدم7 خط و زبان وجود نداشت، پس چطور ما در كتابهاي اسلاميميخوانيم كه صد صحيفه بر آدم7 وحي شده است؟

آيا زناني كه در صدا و سيما فيلم بازي مي كنند از نظر اسلامي صحيح است؟

در اسلام اقتصاد اصل است يا هدف؟

  1. 848 از 4632