مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر مال دنيا نشانة رحمت است، چرا بعضي از مؤمنان بي بضاعت اند؟ اگر نشانة غضب است، چرا نكوهش شده است؟

در زمينة انباشتن ثروت از ديدگاه اسلام چه آمده است؟ آيا اين امر خوب است؟

اگر مسلماني مريض شود و به دكتر برود و پزشك بگويد كه مثلاً شما بايد مشروبات الكلي مصرف كنيدتا خوب شويد، اين مسئله از نظر خداوند گناه ندارد؟

فعاليت هاي مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي (واحد پاسخ به سؤالات) را بيان نموده و در چه زمينه هايي آمادة پاسخگويي به سؤالات مي باشد؟

ناموس و ناموس داري ديني يعني چه؟

چرا مواد مخدّر در اسلام حرام اعلام نشده است؟ مگر به انسان ضرر و زيان جدّي وارد نمي كند؟

با توجه به گستردگي علوم اسلامي چگونه ميتوانيم همه را بخوانيم؟

در مواردي كه انسان تشخيص ميدهد خودكشي باعث حفظ اسرار و به مصلحت دولت اسلامي يا ولي فقهي يا يكي از مجتهدين ميباشد، آيا خودكشي جايز است يا خير؟

كتاب دائرة المعارف قرآن را از كتاب فروشي ميتوانم تهيه كنم؟

از ديدگاه اسلام خداوند متعال وقتي انسان را خلق كرد از روح خود در كالبدش دميد و او به عنوان يك موجود الهي و آسماني پا به عرصه وجود گذاشت.

از طرفي ميگويند: انسان داراي سرشت الهي است، اگر چنين است، پس نعوذ باللَّه بايد خداوند موجودي باشد مركب از خوبيها و بديها براي اين كه انسان سرشت خدايي دارد هم خوبي دارد و هم بدي.

از نظر حكم اسلامي تا چه سنّي به يك دختر فرصت داده ميشود تا قاعدگي او شروع شود يعني بعد از چه سنّي ميتوان اقدام به درمان كرد؟ از نظر علمي به دختران تا سن 16 سالگي با ظهور صفات جنسي ثانويّه و تا سن 14 سالگي بدون ايجاد صفات جنسي فرصت ميدهند اگر قاعده نشده بعداً تشخيص و درمان را شروع ميكنند.

آيا سنّ يائسگي در اسلام 50 سال يا 51 سال است؟ خانم هايي كه بيشتر از 55 - 59 سال به طور مرتّب قاعده ميشوند آيا از نظر اسلامي چگونه بايد برخورد كنند؟

  1. 849 از 4632