مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در قوانين اسلام، مردان بر زنان برتري داده شده اند؟

چرا اسلام در سرزمين عربستان طلوع كرد؟

چرا اسلام در طي اين سال ها و قرن ها نتوانسته چنان كه بايد در دل مردم جهان جاي پيدا كند؟

چرا هميشه مردم مسلمان فقير هستند.

چرا در احكام ديني براي زنان سختگيري و محدوديتهاي بيشتري وضع شده تا براي مردان؟

نظر اسلام در خصوص روابط دختر و پسر چيست و چه ايرادي دارد انسان دوستي از جنس مخالف داشته باشد؟(پ)

مي گويند انسان ها نسبت به چيزي كه از آن منع مي شوند، حريص تر مي گردند، پس چرا اسلام بر پوشش و عدم روابط زن و مرد تأكيد دارد؟

با توجه به اين كه دين اسلام حق است، جر همه قدرت هاي جهان در دست غير مسلمانان است؟

در كشور اسلامي ما چرا اين قدر بي عدالتي وجود دارد؟ مگر اسلام دين عدالت نيست و اكثر مردم كشور ما مسلمان نيستند؟

آيا اسلامي كه در كشور ما با اين همه تبليغات وسيع معرفي مي شود، اسلام ناب محمدي است؟ اگر نيست، موانع آن چيست؟

در مورد عدل الهي كامل توضيح دهيد. اين مسئله آن قدر برايم اهميت دارد كه مي ترسم اگر پاسخ دريافت نكنم، نامسلمان از دنيا بروم.

فلسفه و اسرار عبادت و نماز و آثار آن چيست؟

  1. 857 از 4632