مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چند كتاب متناسب با سن و سال ما و البته مناسب دين و راهنماي بهشت معرفي كنيد.

ايا دردي كه خانم ها به هنگام عادت ماهانه متحمّل مي شوند، از گناهان آن ها مي كاهد؟

وظيفة ما نوجوانان در مجلس يا مدرسة جديدي كه شئون اسلامي رعايت نمي شود چيست؟ چه كنيم تا هم دوستي ما برقرار باشد و هم از راه خود بر نگرديم؟

نسبت خداوند با جهان هستي چيست؟ آيا فقط آفريدگار است و پس از آفرينش كاري با جهان ندارد؟ اگر كاري دارد، چرا مسلمانان را به حال خود رها كرده و هيچ كاري براي بهبود آنان انجام نمي دهد؟

آيا ولي فقيه قدرت سلب اراده از انسان مسلمان يا غير مسلمان را دارد؟ آيا اين امر بدترين نوع ديكتاتوري محسوب نميشود؟

چرا يك مسلمان نمي تواند دين ديگري انتخاب كند اماشخص ديگري مي تواند اسلام را انتخاب كند.وحكم ارتداد با آزادي عقيده چگونه قابل جمع است؟

اگر چندين سال در جايي زندگي كرده باشيم و بعد نقل مكان كنيم و به شهر ديگر برويم، آيا نماز ما در مكان قبلي كامل است؟

علل انحطاط و عقب ماندگي مسلمانان چيست؟

چرا با وجود حرام بودن براي مردان انواع طلاجات براي مردان در كارگاه هاي طلاسازي ساخته مي شود؟ فلسفة حرام بودن طلا براي مردان چيست؟

اهداف اساسي برپايي نماز چيست؟

روز اوّل ربيع الاول عده اي از مسلمانان برخي مناطق به سمت مساجد رفته، درب مسجد را ميزنند و عرض حاجت ميكنند، آيا چنين عملي در روايات بيان شده و كار صحيحي است؟

در اسلام ارتباط دختر و پسر چگونه و در چه حدي بايد باشد تا از نظر شرعي اشكال نداشته باشد؟

  1. 858 از 4632