مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رهبر جامعه اسلامي حتما بايد مجتهد باشد يا فرد ديگري هم مي تواند باشد؟

آيا يك فرد مسلمان مي تواند تغيير دين دهد؟ چرا حكم مرتد اعدام است؟

علت حرمت قمار چيست؟

آيا انسان هايي كه از دين اسلام خبري ندارند و نمي شناسند كافرند؟(پ)

آيا افراد غير مسلمان كه در زندگي كارهاي خوب انجام داده اند به بهشت مي روند؟(پ)

چرا تعداد زوجات براي برادران جايز است؟

چرا مرد مسلمان نمي تواند زن غير مسلمان را به عقد دائم خود درآورد؟(پ)

آيا قوانين اسلام به نفع مردان وضع نشده كه موجب ظلم به زنان مي شود؟(پ)

آيا اسلام پس از 1400 سال جوابگوي مسائل جامعه و پيشرفت جهان است؟

چرا نماز يكي از بهترين راههاي عبادت خدا است؟(پ)

مگر در دين اسلام خداوند يار مظلومان و دشمن ظالمان نيست، پس چرا هرچه مصيبت هست، براي مظلومان است و ستمگران هر روز سربلند تر مي شوند؟

با توجه به آيه لا اكراه في الدين چرا مسلمان نمي تواند دين خود را تغيير دهد؟

  1. 862 از 4632