مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا از نظر قرآن و روحانيون، باز كردن خانة عفاف در يك جامعة اسلامي، براي رفع مشكل جوانان درست است؟ آيا اين مسئله جز احكام ثانويه به شمار ميآيد يا نه؟

چرا مردم قبل از اسلام به زنان و دخترانشان غضب ميكردند علت اصلي جهالت آنها چه بود؟

چه زناني در اسلام مورد احترام هستند يا در واقع; خصوصيّات يك زن در اسلام چيست؟ توضيح دهيد.

دين اسلام تا چه اندازه توانسته است نيازهاي انسانها را برطرف كند؟

آسيه، همسر فرعون كه زن مسلماني بود، چگونه خداوند را عبادت ميكرد و عبادت او چگونه بود؟ آيا نماز ميخواند؟

خداوند دشمنان درجة يك اسلام را با چه صفاتي معرفي كرده است؟

مشخصات و رفتار هر مسلمان چگونه است؟

آيا از نظر اسلام دختر ميتواند خواستگاري را كه به نوعي مخصوصاً از نظر معنوي و قرآني، مورد قبولش نيست جواب منفي بدهد؟

يك دختر با توجه به شرائط امروز و مشكلات عديدهاي كه نسبت به جامعة امروز دارد چگونه ميتواند در جامعة مسلمان زندگي كند و يك دختر كاملاً قرآني و حزب اللهي باشد؟

با توجه به اينكه در قرآن كريم ميفرمايد: لاَ َّ إِكْرَاهَ فِي الدِّين;(بقره،256) در دين هيچ اجباري نيست، اولاً) اين شبهه به وجود ميآيد كه هر فردي در جامعه اسلامي، بدون هيچگونه شرطي آزادانه زندگي كند و هر كاري دلش خواست انجام دهد، آيا چنين است؟

ثانياً) آيا اين آيه، با آيات ديگر قرآن كريم كه حكم قصاص و تازيانه و... را مطرح ميكند در تناقض نيست؟

گسترش حقوق انسانها، در اسلام چه اهميتي دارد؟

آزادي از ديدگاه اسلام و آزادي در مكتب ليبراليسم را توضيح دهيد.

  1. 864 از 4632