مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا جامعهي ما اسلام واقعي را معرفي ميكند؟ اگر اسلام واقعي در جامعه حكم فرماست چرا جوانان از اسلام رويگردانند؟

از آن جايي كه قرآن ميفرمايد: مسلمانان بايد با هم متحد باشند، چرا ما در تعيين اول ماه مبارك رمضان و عيد فطر، همه ساله مشكل داشته و در يازده ماه بقيه (قبل و بعد از ماه رمضان) چنين مشكلي نداريم؟

آيا در صورتي كه مسلماني به هر دليلي دين ديگري غير از اسلام انتخاب بكند، در اين صورت حكم كافر را دارد و به طور كلي آيا همه غير مسلمانان كافر هستند؟

معرفت ديني چيست؟

دليل بطلان عول و تعصيب در اسلام چيست؟ اين دو مسأله را به صورت روشن بيان كنيد.

آيا علم و تكنولوژي به دين وابسته است؟

چگونه ميتوان بدون اعتقاد ديني سلوك عرفاني داشت؟

آيا در قرآن آيهاي پيرامون حفظ كردن آياتِ قرآن، آمده است كه مسلمانان به عنوان مثال: سوره يا آيهاي را حفظ كنند يا اين كه بهتر است قرآن را حفظ باشيد و مانند آن.

چرا خداوند در انتخاب دين اجبار قرار نداده است؟

آيا بديها، نسبياند يا مطلق؟ اگر مطلقاند، پس چرا در اسلام، مجاز به گفتن دروغ مصلحتي شدهايم و هم چنين درباره قتل نفس، آيا چيز بدي است؟ اگر بد است، چرا دشمنان خدا را ميكشيم؟ و اگر قتل يك جا خوب است و يك جا بد، نتيجه ميگيريم كه اخلاق نسبي است نه مطلق.

در اسلام فرياد زدن بر سر مادر گناه بزرگي است. امّا اگر مادر دائماً سخنان كفرآميز بگويد و تهمت بزند، آيا فرزند براي جلوگيري از اين كار مادر، ميتواند بر سر او فرياد بزند؟

آيا در تاريخ اسلام، تهاجم فرهنگي وجود داشته است؟

  1. 865 از 4632