مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اقتصاد اسلامي، دستوري از جانب خداوند است يا حكمي از جانب فقها؟ و آيا سود معيّن، اسلامي است؟

شفا در اسلام چه جايگاهي دارد؟

مگر ما مسلمانان اعتقاد نداريم كه تمام امور و كارها نزد خداوند آشكار و آسان است و هيچ كاري نزد خداوند مشكلتر از كار ديگر نيست; پس منظور آية 27 سورة روم چيست؟

بزرگان و پژوهشگران عرصة دين، اسلام و قرآن؟

ضرورت و اهميت تحقيق و پژوهش از ديدگاه اسلام و قرآن را بيان كنيد؟

محور اصلي دين اسلام و پايههاي آن چيست؟

برخي از دانشمندان و دكترها ميگويند كه تراشيدن ريش به بهداشت و نظافت كمك ميكند و از طرفي نيز ميبينيم در جامعه، بسياري از افراد، حتي افراد متشخّص، اين عمل حرام را انجام ميدهند. چگونه ميتوان اين نظريه و اين عمل حرام را توجيه كرد؟

دين اسلام، يعني چه؟

ديدگاه قرآن كريم دربارة احكام اسلام چيست؟ سفارشهاي قرآن كريم را در اين باره توضيح دهيد.

آيا ميتوان دين را از سياست و يا سياست را از دين جدا كرد؟

چرا برخي از عناصر ليبرالي نو، دين را به خشونت و خشونت گري متهم ميكنند؟

در نامه قبلي گفتهايد سؤالات غيرقرآني به واحد پاسخ به پرسشهاي دفتر تبليغات اسلامي قم ارسال شده است; ولي هنوز جوابي به دست ما نرسيده است. لطفاً پاسخ روشني به ما بدهيد.

  1. 866 از 4632