مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مسلمانان، به دين اسلام گرويدند؟

با توجه به اين كه زبان هر ملتي، جزئي از فرهنگ آن ملت است كه آن را بر ساير زبانها ترجيح ميدهند، پذيرش و ترويج زبان عربي از سوي ديگرِ ملتهاي اسلامي، چگونه توجيهپذير است؟

آيا بهتر نيست مساجد، اين مهمترين كانون اسلام، به وسيلة قوانين مصوّب مجلس، حمايت شوند؟

يك فرد عادي چطور ميتواند از دين اسلام حمايت و دفاع كند؟

علت اصلي انحراف مسلمين از عدل اسلامي چيست؟

خداوند در آية 102 سوره آل عمران ميفرمايد: اي كساني كه ايمان آوردهايد، حق تقوا را ادا كنيد و بايد هنگام مرگ مسلمان بميريد. مگر درجة ايمان بالاتر ازاسلام نيست؟ مسلمان بايد مؤمن بميرد، نه اين كه مؤمن، مسلمان بميرد لطفاً توضيح دهيد.

با توجه به اين كه اسلام مخالف نظام طبقاتي و برتري قومي و قبيلهاي است، پس چرا سادات بر ديگران برتري دارند؟

با توجه به حرام بودن شراب در دنيا و نيز حلال بودن آن در بهشت، و با توجه به اينكه در قرآنكريم براي هر دو از يك لفظ استفاده شده است، لطفاً بفرماييد تفاوت شرابي كه در شرع اسلام حرام شده با شرابي كه در قرآنكريم براي مقربان در بهشت وعده داده شده است چيست؟

كدام سورة قرآن كريم است كه به پيامبر گرامي اسلامدستور ميدهد از شرّ حسودان به خدا پناه ببرد؟ منظور از آن چيست؟ توضيح دهيد.

اوصاف جامعة اسلامي و كارگزاران آن از ديدگاه قرآن چيست؟

آيا نام گذاري ستارگان، از روي قرآن بوده است؟ اگر چنين است، آيا كشورهاي غير مسلمان، براي آنها نامهاي ديگري گذاشتهاند ؟

اگر مسلمانان در خواندن قرآن و عمل به آن، سهل انگاري كنند، با چه مشكلاتي رو به رو خواهند شد؟

  1. 873 از 4632