مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در اسلام، براي زن ارزش بيشتري نسبت به مردان قائل شدهاند؟

چگونه ميتوان فرد مسلماني را بيشتر به خدا نزديك كرد؟

آيا بعد از گفتن شهادتين، مسلمان شويم و ديگر آزمايش نميشويم؟

چقدر احتمال علمي وجود دارد كه خاتم به معناي انگشتر باشد و اساساً منظور ختم نبوت نباشد؟ آيا از ميان دانشمندان سني و شيعه و ساير فرقههاي اسلامي، كسي آيه 40 سورة احزاب، را به معناي انگشتر و نگين فرض كرده است؟

منظور از مجرمين در آيه 31، سوره فرقان، چه كساني هستند، با توجه به آيه قبل از آن، آيا منظور كساني هستند كه قرآن را ترك گفتهاند و به ظاهر مسلمانند يا مقصود از مجرمين، كافران است؟

در كدام يك از آيات سورههاي لقمان و اسرأ سفارش شده است كه مسلمانان با غرور روي زمين راه نروند؟

نوجواني هستم كه چند وقتي است ريش گذاشتهام، منتها اطرافيانم مرا مسخره ميكنند، حتي يكي از معلمانم رو به من كرده و ميگويد: مسلماني به ريش نيست و گاه مرا با يكي از هم شاگرديها كه صورتش را ميتراشد مقايسه كرده و ميگويد: به اين جوان تر و تميز ميگويند جوان! لطفاً در اين باره مرا راهنمايي كنيد؟

كدام يك از آيههاي سورة شوري دربارة عفو و گذشت مسلمانان است؟

چرا آية اليَومَ اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم و اَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي... پس از حكم حُرمت گوشت مردار و خون و... آمده است؟

اهداف انقلاب اسلامي چيست؟

دربارة كساني كه افكار اسلامي را قبول ندارند، چه آيهاي آمده است؟

الف ـ آيا آيه 2 سورة حج در زمان جنگ بني المصطلق نازل شده؟ ب ـ علت اين جنگ چه بود و نتيجه آن چه شد؟ ج ـ آيا درست است كه پيامبر فرمودند: بهشت 120 صف دارد و 2 ثلث آن، يعني 80 صف آن را امت من تشكيل ميدهد: پس در اين صورت افرادي هستند كه اسلام نياوردند و لكن بهشتي هستند؟

  1. 878 از 4632