مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ما كه در انتخاب دين نقشي نداشتيم و چون پدر و مادر ما مسلمان بودند، مسلمان شديم، حالا كساني كه در محيط بت پرست و در خانوادههاي بي دين متولد ميشوند چيست؟

فلسفة خواندن نماز در وقتهاي معيّن چيست؟

چرا اسلام پس از مرگ پدر، سرپرستي فرزند او را به پدربزرگ واگذار كرده و به مادر با توجه به اين كه زحمت فراواني براي فرزند كشيده، واگذار ننموده است؟

آيا وجود 19 اختلاف حركت در قرآنهاي موجود ميان مسلمانان صحت دارد؟ اگر درست است آن موارد كدامند؟

چرا در دين اسلام براي هدايت مسلمانان، آنان را از دوزخ و عذاب آخرت ميترسانند، در صورتي كه ميتوانند با گفتن خوبيهاي بهشت، آنان را به سوي انجام عمل نيك ترغيب كنند؟ البته قبول دارم كه در اسلام از بهشت هم صحبت ميشود، اما در مقايسه با جهنم كمتر؟

موضوع بحث در سورة مائده چيست و چرا بدين نام خوانده ميشود؟ لطفاً شأن نزول را هم بيان كنيد.

در آية 4 سورة ممتحنه آمده است: ربنا لاتجعلنا فتنةً للذين كفروا... ; پروردگارا ما را ماية فتنه و امتحان كافران مگردان چگونه ممكن است مسلمانان ماية فتنة كافران گردند و منظور از ماية فتنه و امتحان كافران چيست؟

آيا در قرآن آيه يا سورهاي هست كه مفهومش درباره انقلاب اسلامي ايران و به آن نويد داده باشد؟

آيا آية خدا زنان را براي شما آفريده (شعرأ، آيه 166)، مخالف تساوي حقوق زن و مرد در اسلام نيست؟

اگر فردي اظهار كند كه مسيحي است، و از آيين اسلام رويگردانده است، آيا عمل اين فرد مسلمان صحيح است يا خير؟... لطفاً راهنمايي فرماييد؟

اسلام براي نجات تودههاي مردمي كه در جهل مطلق بودند، نازل شد و زماني كه بشر به تمدن و تكامل برسد، ديگر نيازي به دين نيست. پيامبر نيز مكمل بودن دين و عقل را با هم بيان ميكند; بنابراين، اگر عقل در شرايط آن روز در قالب وحي آمده، امروز در عصر جديد، از ذهن بشر متمدن ميتراود; دين وامدار عقل و انسانيت است; عقل و انسانيت و جامعة مدني براي انسان متمدن و متكامل بسيار بهتر از دين براي بشريت است. دين فقط يك نظام و فُرم ويژه است و به گواه تاريخ معايب دين بيشتر از مزيتش ميباشد.

اي طربناكان ز مطرب التماس مي كنيدسوي عشرتها رويد و ميل بانگ ني كنيد

آيا چنين نيست؟

چرا بعضي مردم گاهي خرافات را جزء دين ميكنند و باعث دين زدائي ميشود؟

  1. 881 از 4632