مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دموكراسي اسلامي چيست؟ يا نظر اسلام در مورد دموكراسي؟

تا آنجا كه من اطلاع دارم در تاريخ غرب (اروپا) در قرون وسطي يك بار حكومت ديني را تجربه كردند كه معتقد هستند دوران تلخي را تجربه كردند و با توجه به اينكه الان ما حكومت اسلامي (ديني) در پيش داريم و بدست آوردن آن براي ما خيلي گران تمام شد و مهمترين آرزوي ما اين است كه يك حكومت ايدهآل باشد در صورتيكه مهمترين مشكل جامعه بيكاري جوانان مملكت است.

الف) چگونه ميشود اين مشكل مهم را برطرف كرد؟

آيا اين مشكل انقلاب و حكومت ما را تهديد نميكند؟

تاثير فرهنگ اسلامي بر فرهنگ ايراني و برعكس و نقش هر كدام در رسيدن به اسلام ناب محمدي (

آيا سياست ايران در كشورهاي افغانستان و فلسطين به منظور كسب بازار مصرف نهادينه كردن اسلام ايراني و يا كسب قدرت منطقهاي خويش است.

حكم مشخص و واضح ارتداد در اسلام به چه نحو است؟

چگونه ميتوان در طول 1400 سال گذشته تأثير افكار و انديشههاي شخصي و قومي و ملي را در دين اسلام منكر شد و به راستي براي درك حقيقت و يافتن آن چه بايد كرد، در اين عصري كه همه چيز رنگ نسبيت به خود ميگيرد و حق و باطل در هم آميخته شدهاند؟

چرا از منابع اسلامي در جهت بهبود و كيفيت اقتصاد كشور كاري نميشود؟

آيا تحصيل علم بر زن هم مثل مرد لازم است؟ اگر هست پس چرا يك زن بدون اجازه همسرش مجاز به تحصيل نيست و آيا اين مغاير يا اصل تساوي حقوق زن و مرد از نظر اسلام نيست؟ (نه فقط در اين مورد كه در بسياري موارد ديگر كه اسلام حق زن و مرد را در آن موارد مساوي دانسته در مورد زن آن را منوط به اجازه همسرش ميداند اين چه جور تساوي است؟)

عقايد اسلامي را بطور مفصل شرح دهيد؟

جهاني شدن چه تأثيري بر روي كشورهاي جهان سوم و بخصوص كشورهاي اسلامي دارد و چگونه ميتوان از اين مسأله به نفع اين كشورها استفاده كرد؟

سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي تا چه حد توانسته است مسائل و مشكلات كشورهاي اسلامي را حل نمايد؟

راه رسيدن به اسلام واقعي چيست؟

  1. 883 از 4632