مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هر امر غير حسي داراي آثار مختلف است. مباني دين امور غير حسي است- مباني دين داراي آثار مختلف است. دين امري شخصي است امر شخصي غير حسي است پس آثار آن نيز شخصي است و اين آثار همان دين اوست. دين كه شخصي باشد هر كس به مقتضي چيزي كه دريافت ميكند دين اوست و نياز نيست فردي بيايد و بگويد.

فروع دين كه به ترتيب عنوان شده آيا اينها هركدام نسبت به ديگري اولويت دارند يعني د رطول همند يادرعرض همند؟

آيا استفاده از بمبهاي شيميايي در اسلام حرام است ( حتي به گونه مقابله به مثل) و اگر نيست پس چرا در جنگ 8 ساله ما از آن استفاده نكرديم؟

آيا در سيرو سلوك معنوي در اسلام رياضت را داريم و اگر داريم اسلام رياضت را چگونهمعرفي مي كند؟ چهحدودي براي آن قائل است و آيا سلامت جسماني را مقدم بر رياضت معنوي مي داند؟

بعضي ازاحكام شرعي نشان ازخشونت اسلام دارد مثل اينكه اگر كسي دزدي كرد دستش بريده شود ويادرمواردي حد برمتخلف جاري شود چرا اسلام اين افراد رابامهروعطوفت به سوي خود جلب نمي كند بلكه باخشم وغضب ازخود مي راند؟

به نظر شما دربين فروع دين ازكدام مورد ميتوان به عنوان ضمان بقاي اسلام يادكرد؟

اين نوع طرز تفكر كه اساساً زن عنصر گناه و فريب است، از كجا سرچشمه گرفته است و به طور كلي نظر اسلام در اين زمينه چيست؟

از فقه كه بگذريم آيا دليلي هست كه دين خاتم بهترين و آخرين انديشه ها را در فلسفه و اخلاق آورده است.

من دانشجوي رشته فني ومهندسي هستم ولي بواسطه گرايشات روحي علاقه مفرطي به تحصيل علوم دينيومباحث فلسفي وعرفان اسلامي دارم زير بناي تصميم ونحوه اعمال آن رادراين مورد چگونه انتخاب كنم .

در حكومت اسلامي مصلحت جامعه مقدم است يا شرع ؟ ملاك تشخيص باكيست ؟ يا چه كساني است ؟

توجيه واقعي جنگ وشهادت طلبي در اسلام چيست ؟

آيا قرائتهاي مختلف از دين نظريه تفسير به را‍‍ي را به رسميت مي شناسند يا نه ؟

  1. 886 از 4632