مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ما به اسلام روي آورديم؟

1- چرا علماءشيعه آنقدر احاديث ودين و روايات را دربين مردم بيان نمي كنند تا مردم از نظر مذهب يقين داشته باشند ودربين خود فقط گسترش مي دهند ؟

2- چرا ايران اسلامي از وسايل مدرن ونيروي دفاعي قوي با كمك كشورهاي همسايه استفاده نمي كندتا دشمنان از ماوحشت كنند؟

در حاليكه اسلام تنها شامل ابعاد عبادي فردي نيست و ابعاد اقتصادي را نيز دارا مي باشد چرا مسئولين، اقتصاد اسلامي را اجرا نمي كند و تنها به شعار دادن اكتفا مي كنند و وضعيت معيشتي مردم را بهبود نمي بخشند؟

فلسفه مني و عرفات و مشعر چيست؟

فلسفه هفت دور طواف و چرخيدن به دور كعبه (خانه خدا) چيست؟

در نماز هنگام سلام دادن السلام علينا؛ سلام بر ما منظور از ما و علي عبادالله الصالحين؛ منظور از بندگان صالح خدا و السلام عليكم؛ سلام بر شما منظوز از شما چه كساني هستند؟

آيا دستوري عملي از نظراسلام براي تقويت اراده وجود دارد؟ لطفاً بيان كنيد.

حال كه ما در خانواده و جامعه اي مسلمان متولد شده و رشد پيدا كرده ايم، آيا ديگر لازم نيست كه درباره اسلام تحقيق كنيم؟ و آيا بايد آن را بدون چون و چرا بپذيريم؟

فلسفه قصاص چيست؟

در كتاب آشنايي با علوم اسلامي شهيد مطهري آمده : عرفان جنبه ي فرهنگي و تصوف جنبه ي اجتماعي دارد. اين جمله يعني چه؟ فرق ميان جنبه ي فرهنگي و جنبه ي اجتماعي در چيست؟

در موقعي كه گرفتار زندگي بيش از حد معمول شديم چه بكنيم؟ البته اعتقاد به امور ديني هست، ولي وقت مطالعه را از دست داده ايم.

چرا در زمانهاي قديم مردم لوطي صفت و با معرفت تر بودند و با اين وجود كه در آن زمان دين اسلام زياد محكم و استوار نبود ولي در اين زمان آدم نمي تواند به همسايه خود اطمينان كند و با اين وجود كه در اين زمان دين اسلام محكم تر و استوارتر است؟ چرا؟

  1. 890 از 4632