مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عده اي از اهل تسنن مي گويند درباره ابوبكر در قرآن آيه آمده است ولي درباره حضرتعلي( نيامده است!! همچنين اين بحث را مطرح مي كنند كه علت اختلافات شيعه و تسنن، خصومت ايراني ها با عمر است (كه با حمله به ايران، ايران را تصرف كرد) بهمين علت حرفهايي پشت سر او درآورده اند!! (اين حرف استاد معارف بود)

توضيحاتي در خصوص برنامه هاي آينده اسرائيل و آمريكا در منطقه خاورميانه و مقاومت مردم فلسطين و جهان اسلام در برابر آنها بيان كنيد.

چرا دخترها حق انتخاب در هر چيزي را ندارند؟ يا اين كه اسلام براي دخترها اهميت قائل نيست؟

چرا ژاپني ها بتوانند خانه هاي ضد زلزله بسازند و ما مسلمانان نتوانيم؟ چرا در زلزلة كرمان اين همه مسلمان را از دست داديم، ولي اين همه در ژاپن زلزله مي آيد، يك نفر هم نمي ميرد؟

1. انجمن حجّتيه چه نوع تشكيلاتي است؟ حزب است، گروه است؟ و تاريخچهاي از اين انجمن مرحمت فرماييد.

2. روشهاي تبليغاتي اين انجمن در قبل و هم اكنون

3. جلسات ديني كه شركت مي نماييم چگونه متوجه شويم از طرف اين انجمن است يا خير؟

4. اين انجمن تحت چه پوشش هايي فعاليت دارند؟ آيا مكان مشخص و بخصوصي هم دارند؟

5. مسؤوليت اداره و اين انجمن را چه كساني به عهده دارند؟

6. در صورت امكان، جلساتي كه منصوب به اين انجمن مي باشد معرفي فرماييد.

7. آيا نشرياتي از طرف انجمن منتشر مي شود؟

چگونه مي توانم به عنوان يك دختر مسلمان به وظايفم در تمام موارد عمل كنم؟

1.عرفان 2. تصوف3. پيرومراد و قطب 4. سلسله سلوكي 5.درويش6. وحدت وجود7.خرابات

و پيرامون عرفان جناب محي الدين عربي شيخ اكبر توضيح روشن و بدون حاشيه بفرماييد بطوريكه كاملاً موضع اين شخصيت در جهان تفكر اسلامي و غربي از باب صحت و سقم نظرات و انديشه هايش و مطابقت با معارف اماميه مبرهن گردد.

چنانچه موزيك در اسلام حرام مي باشد به چه علت در كشوري اسلامي روزبروز در حال توسعه است؟ چه مرجعي بايد پاسخگو و بازدارنده باشد؟

موزيك در اسلام حرام است يا حلال؟

در گشتهاي شب وقتي افرادي را مي گيريم كه به سؤالها جواب نمي دهند گاهي اوقات آنها را مي زنيم، آيا به نظر شما و شرع مقدس اسلام اشكال دارد؟

چه مرجعي جهت جلوگيري از اشاعه فساد در يك جامعه اسلامي مانند ايران وجود دارد؟

چرا از يك جوان نه هر جواني كه خود را مسلمان ميداند اگر پرسيده شود دليل انتخاب اسلام چيست ؟ نميتواندجواب درست دهد . آيا شما علماي دين را در اين زمان مسئول و مقصر نميدانيد ؟

  1. 891 از 4632