مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بايد در يك جامعه اسلامي مردم از حكومت اسلامي حال متنفر باشند ؟ دليل چيست ؟

چرا در جامعه اسلامي ايران كه در بين مردم قرآن حضور دارد مردم از لحاظ علمي خيلي كند عمل مي كنند ولي در جامعههاي بيگانه زيادي كه ديني چون اسلام وجود ندارد آن مردم از لحاظ علمي بالاتر از جامعه اسلامي هستند ، دليل چيست ؟ چه كسي باعث شده است كه جامعه به اين فلاكت گرفتار شود ؟

مسلمانان واقعي چه بايد خصوصياتي داشته باشد ؟

آيا نماز را سر وقت خواندن كافي است و ثواب دارد يا حتماً بايد به مسجد رفت و به جماعت خواند؟

آيا مي شود يك امر دنيايي را با يك امر ديني مخلوط كرد؟ آيا مي شود جمهوري كه يك امر سكولاريزم و دنيوي است را با اسلام كه يك امر ديني است مخلوط كرد و به هر دو عمل كرد؟ آيا ائمهع و پيامبران ص تا به حال چنين كاري كرده اند؟

افراديكه از مادر غير مسلمان بدنيا مي آيند و به اصطلاح غير مسلمان زاده اند و اينها از اسلام هيچگونه اطلاعي ندارند و دسترسي و فرصت هم براي تحقيق و سرانجا غير مسلمان هم از دنيا مي روند سرنوشت اينها در جهان آخرت چگونه خواهد بود ؟

من در يك محيط اجتماعي با يكي از افراد اهل تسنن مجبورم رابطه داشته باشم ولي متأسفانه رفتار و اعمال اين فرد در برابر مسلمانان شيعه بسيار زشت و زننده است. براي حفظ اين رابطه وظيفه من در مقابل فرد چيست؟

هدف از برگزاري گفتمان ديني در مساجد چيست؟

آيا فقط نماز پيش خداوند مهم است و يا چيز ديگر توضيح دهيد و دليل بياوريد؟

پايگاه دشمنان اسلام در كجا قرار دارد ؟و لطفاً تعريف كوتاهي از آل مسجد شود؟

آداب نماز چيست؟

فلسفه حرام بودن تراشيدن ريش چيست؟

  1. 892 از 4632