مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه گذاشتن پيشاني روي مُهر چيست؟ آيا روايتي در اين مورد است؟

آيا استفاده از لفظ ليبراليسم اسلامي صحيح است و آيا اين واژه مترادف مردم سالاري ديني است؟

قرآن مي فرمايد : لا اكراه في الدين از طرفي بسياري از مسلمانان در سايه تصرف ممالك غيرمسلمان توسط مسلمانان مسلمان شدند و در واقع اسلام گسترش پيدا كرد با جنگها و فتوحات در اينجا تناقضي ظاهراً پيدا مي شود چه توضيحي وجود دارد؟

تعدادي كتاب كه به تقويت معرفت و تقواي انسان كمك مي كند و خواندن آن به رشد معنوي مسلمان مي انجامد را معرفي كنيد؟

نكاتي كه در يك وصيت نامه مسلمان بايد به آن اشاره شود چيست؟

لطفاً نظر اسلام را در مورد ترور بنويسيد؟ اگر اسلام آن را رد مي كند آيا كار شهيد نواب صفوي و افراد مثل او اشتباه بوده است؟

آيا استمناء و استشهاد كردن در اسلام حرام است؟ و مضرات آن را بگوييد. در ضمن انسان براي دفع شهوت خود در اين جامعه با اين همه گناه چه بايد بكند؟

1. اگر فردي مسلمان باشد ولي مجبور شود با مسلمانان جنگ كند، اگر او در اين وسط كشته شود سرگذشت آن چه ميشود؟

2. در حديثي از پيامبر گفته شده، تعداد كتايهاي آسماني 104 مي باشد، اين كتابها مال كدام پيامبر است؟ و پيامبر از كجا ميدانست؟

چرا نيروي انتظامي كساني كه سال 81و قبل بازنشست شدند به حق و حقوقشان را نمي دهند، ولي كساني كه سال 82 بازنشست شدهاند نصف پاداش را با اولين حقوق گرفتند، در حكومت اسلامي چرا بايد ناحقي شود؟

چرا انسان خدا را عبادت مي كند؟

فلسفه تعداد ركعات نمازهاي يوميه را توضيح دهيد.

بروز هر نوع آوري و بدعتي در فقه اسلامي توسط اشخاص صلاحيتدار عُلما و فقها در زمان حال كنوني كه در پيشبرد و پيشرفت اهداف والاي اسلامي كار برد بيشماري دارد، آيا جايز است يا خير؟

  1. 893 از 4632