مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در موقعي كه گرفتار زندگي بيش از حد معمول شديم چه بكنيم البته اعتقاد به امور ديني هست ولي وقت مطالعه را از دست داده ايم؟

در كتاب آشنايي علوم اسلامي شهيد مطهري آمده عرفان جنبه فرهنگي و تصوف جنبه اجتماعي دارد اين جمله يعني چه؟ فرق ميان جنبه فرهنگي و اجتماعي در چيست؟

فلسفه قصاص چيست؟

آيا بهتر نيست با توجه به اينكه اشتباهات حكومت به پاي دين نوشته مي شود در جوامع اسلامي حساب حكومت و دين را از هم جدا كنيم نه به معناي جدايي دين از سياست بلكه بدين معنا كه هر چه در حكومت منتسب به اسلام انجام داد عين دين نيست بلكه ممكن است اشتباه باشد.

در اسلام گفته شده كه حق هميشه پيروز است اما در طول تاريخ ما شاهد آن هستيم كه حق و عدالت در يك برهه اي خيلي كوتاه بر جوامع حاكم بوده و حكومت ظلم بيشتر دوام داشته علت چيست؟

در يكي از اصول قانون اساسي ( كه شماره آن را به خاطر ندارم) آمده است :

با دشمنان و معاندان اسلام ، دين و اسلام و مملكت بايد با رافت اسلامي و عدالت اسلامي بر خورد شود مگر آنكه اثبات شود عليه نظام اساسي توطئه كرده و قصد بر اندازي داشته باشد.

- آيا بر خورد قاطعانه از جمله حكم اعدام عدالت اسلامي تلقي نمي شود كه اين مورد استثناء شده است يا ميتوان با كسي كه اينگونه عمل كرده عمل غير اسلامي و عدالت اسلامي را اجرا ننمود؟

پيشنهاد : اين اصل استثناء پذير نبايد باشد چون اصل مساله دائمي است .

چرا نمازهاي ظهر و عصر را آهسته ميخوانيم ؟

خصوصي سازي در يك جامعه اسلامي آيا اشكال شرعي دارد يا خير و چه منفعت و ضرري براي نظام دارد؟

لوايح دو قلو را تعريف كرده و ذكر كنيد كه چه منفعت و ضرري براي نظام و انقلاب اسلامي دارند ؟چه كار كنيم قرآن و معارف جذب جوانان گردد ؟

حد شرعي ريش در اسلام چقدر است اگر شخص با گذاشتن ريش با مشكلي مثل خوارش گرفتن مواجه شود بايد چه كند؟ و ديگر اينكه دليل اينكه تراشيدن ريش حرام است چيست؟

آيا دين ما عقلاني است يا احساساتي؟

  1. 895 از 4632