مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در رابطه با ملاك قرار دادن ماه براي تاريخ اسلام، براي من اين سؤال مي باشد كه چرا مثلاً ماه مبارك رمضان در يك سال برج 8 مي باشد و در سال ديگر 10 روز به عقب مي افتد و مثلاً به برج 7 تبديل مي شود وبه همين ترتيب ايام حج، به نظر من اين تاريخ و مبدا اشتباه است زيرا كه اگر زمان حج در زمان پيامبر در يك فصل خاص صورت گرفته نه اينكه دائماً در حال چرخش باشد و يا عيد سعيد فطر كه اگر يك روز عقب و جلو بشود فعل حرامي براي همه مسلمان است لطفاً در اين رابطه توضيح دهيد؟

در جامعه امروزي ما جواني كهمسلمان زاده است مجبور است نسبت به دين اسلام پايبند باشد و آن را بپذيرد. در صورتي

كارگري و دريافت مزد يك مسلمان از فردي كه تابع دينهاي گمراه كننده اي مثل بهايت است چگونه است؟

يك مسلمان تا چه اندازه از سياست بايد اطلاع داشته باشد؟ و من كه 14 سال دارم آيا بايد بدانم؟

در قرآن سوره آل عمران آيه اي است كه مي فرمايد: من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين اگر كسي غير از اسلام ديني انتخاب كند از اوپذيرفته نمي شود و او در آخرت از زيانكاران است. با توجه به اينكه دين اسلام دين زندگي نيز هست و احكام آن براي بهتر زيستن دنياي انساني است حال اين سؤال مطرح است كه چرا خداوند در آيه شريفه بالا فقط اشاره به اثر اخروي دين اسلام نمودهاز تأثير دنيوي آن در زندگي انسان چيزي بيان نفرموده است؟

در روايات ديني آمده كه ارزش اعمال انسان به نيت او مي باشد. اگر مردي بدون نيت بدي به گيسوان زني بنگرد و براي مرد هيچ تفاوتي در پوشيده بودن يا نبودن گيسوان زن نباشد، آيا در چنين شرايطي مرد مرتكب گناه شده است؟

آيا همه ي مصاديق خمس كه در فقه شيعه هست در قرآن كريم آمده است؟

مي گويند بر فرض كه غنيمت به معناي عام باشد بعضي از مواردي كه در فقه شيعه از مصاديق خمس است ربطي به غنايم ندارد مانند مال حلال مخلوط به حرام و يا زميني كه كافر ذمي از مسلماني مي خرد اين موارد با اين كه در قرآن نيست چرا در فقه شيعه موجود است؟

دفن شدن كسي كه خودكشي مي كند يا شخص ديگري را به قتل مي رساند در قبرستان مسلمان ها چيست؟

بفرماييد پاسخ ما در برابر افرادي كه مي گويند دين از سياست جداست چيست؟

چرا در اسلام تفاوتهايي بين مرد و زن در برخي مسايل كه در نظر اول نبايد فرق داشته باشد وجود دارد مثلاً چرا دية زن نصف مرد است؟ در حالي كه او نيز يك انسان است. چرا زن پستهاي مهم كشوري را نميتواند بر عهده بگيرد در حالي كه در بسياري از كشورهاي اروپايي اين نحوة استفاده را مشاهده ميكنيم كه بسيار كارآمدتر نيز بودهاند (اختصاصاً در مورد مقام وزارت و قضاوت و رياست جمهوري بيان كنيد.)

نظر اسلام در مورد نظرية اشقاق گونهها كه در زيست شناسي مطرح ميگردد، چيست؟

در زمينه معنوي و سياسي كه بعد از چندين سال به اشتباه رفتن خود پي بردملطفاً ما را كمك كنيد؟

  1. 897 از 4632