مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كشور فلسطين سالهاست كه زير هجوم وحشيانة اسرائيليها قرار گرفته است و عملا از سوي كشورهاي غربي حمايتي صورت نگرفته و به مبارزه با اشغالگران پرداختند، چرا با وجود جوانان جان بر كف كه ما داريم و براي دفاع از اسلام حاضرند از جان خود نيز بگذرند كمكهاي اين گونه كه ممكن است بسيار اساسي و كارآمد باشد ، دريغ ميكنيم در حالي كه ميدانيم در اسلام مرزي وجود ندارد.

از آنجا كه مي دانيم ورزش يك امر بسيار مهم در زندگي ما مسلمانان مي باشد كه در دين ما نيز به آن تأكيد زيادي شده است چرا بايد حتماً مسائلي و محدوديتهايي براي ما از سوي كشورهاي ديگر ايجاد شود تا به اين فكر بيافتيم كه بله بانوان ما به ورزش نيازدارند همان طور كه مي دانيم زنان ايراني بيشترين قشر زن دنيا هستند كه در معرض انواع بيماريها هستند اگر در اسلام ورزش كردن زنان حرام است چرا قبلاً اين امر در سطح بين الملل رعايت مي شد و حال رعايت نمي شود (البته خودم با حضور ورزشگاران زن ايراني در سطوح بين المللي كاملاً موافق هستم) آيا اين بخاطر فشارهاي سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ايران مي باشد؟

مگر نه اين هر كس لباس جنگ پوشيده و عزم اين كار مقدس را كرد، جزء سپاه اسلام است پس چرا از طرف مقامات عالي رتبه كشوري بين آنها تبغيض گذاشته شده است چرا افرادي كه فقط به صرف حضور در جبهه (البته نه همه) حتي با داشتن ميزان سواد كم در درجات بالاتر از افرادي كه شايد به هر دليلي اين امكان براي حضور در اين امر مقدس را نداشته اند و تحصيلات و درك بيشتري از مسايل نظامي و جنگي داشتند گمارده شدند؟

نظر اسلام در مورد نظريهًً اشقاق گونه ها كه در زيست شناسي مطرح مي گردد، چيست؟

عدهاي تبهكار غير مسلمان زن زيبارويي را به قصد استفادة جنسي و انجام زنا ميدزدند اين زن در خانه داراي طفل شير خوارهاي ميباشد، بنابراين پستانهايش يا همان سينههايش قابليت شيردهي را دارند، فردي اين زن را از دست تباهكاران نجات ميدهد و به داخل بيابان يا جنگل ميگريزند اين مرد در حين انجام اين نجات توسط تبهكاران بدجور زخمي ميشود و هر جور كه هست به همراه زن از دست آنها فرار ميكند مرد به اندازهاي مجروح است كه از ادامة راه باز ميماند و دماي بدنش بسيار بالا رفته و خون زيادي از دست داده است و بيهوش ميشود وقتي به هوش ميآيد طلب آب ميكند زن هر چه به دنبال آب ميرود به آبي دست پيدا نمي كند و از طرفي مرد به علت نرسيدن آب به بدنش هر لحظه ممكن است جان بدهد، زن سينه خود را بيرون ميآورد و آن را در دهان مرد قرار ميدهد و مرد از شير زن ميخورد و از مرگ حتمي نجات پيدا ميكند حال آيا زن دچار گناهي شده است يا خير؟ (البته ظرفي را نيز براي ريختن شيرش در داخل آن و سپس خوراندنش به مرد نداشته) يا اينكه ثواب كرده است؟

آيا پس از امر جهاد توسط يكي از مراجع آيا ديگر مسلمانان در كشورهاي ديگر و... بايد از آن اطاعت كنند؟

قطب اصلي كشورهاي اسلامي كجاست و رهبر ارشد آنها كيست؟

در مورد شركت مهر مربوط به شهر كرمانشاه كه مشاركت ملي است و به ثبت رسيده است و شماره ثبت آن در روي ورقه حك شده است مي گويند اشكال دارد اگر اشكال دارد چرا در حكومت اسلامي چنين برگه هايي جايز نيست به ثبت مي رسد و فعاليت ميكند؟

آيا اين جمله درست است كه ما ايرانيان فرهنگمان با ايدئولژي اسلام مخلوط شده است اگر اشتباه است لطفاً بيان كنيد؟

چرا در خطبه امير المومنين(ع) ايشان فرمودند كه به زن مي توان دروغ گفت من كاري ندارم كه فمنيست چه مي گويد من مي خواهم بدانم اسلام چه مي گويد چرا بدترين مكان را هميشه به زنان اختصاص مي دهند؟

اينكه جمله اي از امام نقل مي كنند كه اگر لازم باشد براي حفظ نظام حكمي از دين را تعطيل كنيم اين كار را انجام مي دهم (نقل به مضمون) آيا چنين برداشتي درست است كه روزي مثلاً براي حفظ نظام لازم باشد نماز ترك شود، اين كار بايد صورت بگيرد مگر غير اين است كه انقلاب اسلامي براي حفظ دين بوده است پس چگونه مي تواند با برداشت افرادي به بهانه حفظ آن حلالي حرام و حرامي حلال شود؟

آيا در كرات ديگر موجودات مختار مثل انسان وجود دارند؟ در صورت وجود قرآن، ائمه(ع) و دين اسلام براي آنها هم وجود دارد يا نه؟

  1. 899 از 4632