مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ممكن است كه بين علماي سنّي و شيعه اين تفاوتها برداشته شود و آيا علماي ما در اين امور گامي بر ميدارند يا خير؟ و همانطور كه ميدانيم بيشتر مسلمانان سنّي هستند. آيا ميشود به رهبران سنّي در مساجد اقتدا كرد؟ چگونه؟ما مسلمانان هر كار خلافي كه مرتكب ميشويم همه را به گردن شيطان مياندازيم. سؤال اين است كه اگر شيطان از همان اول به آدم سجده ميكرد آيا همه مسلمان ميشدند؟ در اين صورت كافر در اين دنيا وجود نداشت و حق از باطل جدا نميشد؟با سلام. بعضاً مشاهده ميگردد در خانوادههاي مذهبي در مورد اختلالات رواني افرادي كه سابقه مذهبي بودن دارند تمسك به ديدن جن و يا اذيت و آزار آنها ميگردند. خواهشمند است رابطه جن و انس را مشخص نموده و بفرماييد اعتقاد به جن چه اثري در زندگي فردي و اجتماعي افراد دارد و آيا قبول موارد فوق با اعتقادات اسلامي سازگار است يا خير؟چرا ما در ايران متولّد شدهايم چرا در جاي ديگر متولّد نشدهايم؟ چرا مسلمان متولّد شدهايمچرا در يك خانواده مسيحي متولّد نشدهايم؟چرا ديني به وجود نميآيد كه فقط مسلمانيت باشد نه شيعه و سني؟با توجه به اين كه در شناخت دين و عقايد، استناد به عقل ضروري است، زيرا كه عقل به نص احاديث حجت باطني است و از حجت باطني به حجت ظاهري ميرسيم. اما در جايي ديگر داريم كه هيچ كس در هيچ جاي عالم نميتواند بدون تسلط بر قرآن و كليدهاي فهم آن و اخبار و احاديث و قواعد و علوم مربوط به شناخت حديث مدعي شود كه من از اسلام مطلع هستم.

با توجه به مطالب بالا، در اختلاف بين دين و عقل كدام مقدم است؟مؤثرترين راههاي ترويج دين اسلام (شيعه) چيست؟چرا در اسلام به زنان ظلم شده و مردان ميتوانند بر زنان رياست داشته باشند؟نقاط مشترك و تفاوت ليبراليسم و اسلام را بيان نماييد.ويژگي حكومت اسلامي چيست ؟
آيا اسلام قادر به حلّ مشكلات و نابسامانيهاي عصر حاضر هست ؟
اينكه خداوند از آغاز دين اسلام را ، كه دين كامل است ، نفرستاد دليلي بر اين نيست كه علم و قدرت خدا بتدريج تكامل يافته است ؟
  1. 902 از 4632