مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مذهبي را كه پيامبر و امامان ( عليهم السلام ) نتوانستند پياده كنند و پس از تحريفهاي زيادي كه در آن صورت گرفته به دست مارسيده ، چگونه مي توانيم پياده نماييم ؟
نظر ماركسيسم در مورد اسلام و نظر اسلام درباره ماركسيسم چيست ؟
چرا جمعيت مسيحيان بيشتر از مسلمانان است ؟
اديان براي هدايت و رستگار انسانها آمده و انسانها هم طالب سعادت و رستگاري خويش مي باشند . پس چرا انسانها روز به روز از دين فاصله مي گيرند ؟
چرا اسلام پس از رحلت پيامبر ( ص ) از موقعيت ممتاز اوليه خود برخوردار نبود ؟
با اينكه اسلام ديني فطري است ، چرا همه انسانها مسلمان نمي شوند ؟
اگر تعاليم اسلام قابل پياده شدن در جوامع بشري است ، چرا تاكنون پياده نشده است ؟
آيا اسلام را از راه مطالعه تطبيقي مي توان بهتر شناخت ؟
آيا اسلام علمي مكتبي است يا غير علمي ؟
معناي اين گفته مرحوم شهيد مطهري : « اسلام واقع گراست » چيست ؟
معيار گزينش در اسلام چيست ؟
تفاوت مسيحيت و اسلام چيست ؟
  1. 908 از 4632