مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بعضي مسلمانان كه به خدا ايمان دارند ، گناه هم انجام مي دهند ؟
اگر مسلماني آن چنان كه بايد ، با روح دستورات اسلامي آشنا نباشد و بر اساس تقليد از پدر و مادر يا اجتماع به اصطلاح همرنگ جماع مسلمان ها شود و در عين حال اعمال ظاهري را انجام دهد ، آيا در قيامت موأخذه خواهد شد يا خير ؟
آيا مسلمان آمريكايي به جز اعياد اسلامي مي تواند در اعياد ساير مذاهب به ويژه عيد ژانويه و عيد پاك يا ، مراسم تهيه درخت كاج ، ارسال تبريك هديه و مانند آن . . . شركت كند ؟
آيا بر فرزندي كه پدر مادرش مسلمان هستند ، تحصيل يقين و استدلال لازم است ؟
كسي كه از گذشته خويش پشيمان است و مي خواهد در آينده ، مسلمان واقعي باشد ، بايد چه كند ؟
چرا به ما مسلمان مي گويند ؟
چگونه مي توان داراي يك روح بلند و اسلامي شد ؟
چرا در تمام دنيا مسلمانان ضعيف هستند ؟
فرق ميان مؤمن و مسلمان چيست ؟
از نظر شرعي ، نزاع و قهر دوستان چه صورتي دارد ؟
آيا افرادي كه به دين مسيح مي ميرند با اهل تسنن فرق دارند ؟ يا در آخرت وضع همه آنان يكسان است ؟
علّت اين همه ضعف مسلمانان چيست ؟
  1. 911 از 4632