مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

گفته مي شود در برخي از آيات قرآن به سفر انسان به ماه و ديگر كرات اشاره شده است . در اين صورت چرا ما مسلمانان در اين امر پيشقدم نبوده ايم ؟
با اينكه پيامبر اسلام ( ص ) مردم را به تحصيل و دانش دعوت كرده است چرا امروز بسياري از مسلمانان بيسواد و تحصيل نكرده هستند ؟
چرا دانشمندان مسلمان در زمينه صنعت اختراعي نكرده اند ، در صورتي كه غربي ها در صنعت و اختراعات صنعتي بسيار پيشرفته اند ؟
چگونه است كه غرب در كنار پيشرفت صنعتي در قوانين بهداشتي و آداب مباشرت نيز پيشرفته تر است ؟
علت نابسامانيهاي جامعه انساني چيست ؟
آيا مسلمانان در زمينه هاي مختلف اختراعاتي داشته اند ؟
اسلام در ابتداي ظهور خود به اندازه اي نيرومند و قوي بود كه تا قلب اروپا پيش رفت . علل انحطاط و سقوط آن رد قرون بعد چه بوده است ؟
آيا پيشرفت صنعتي اروپا دليل ترقي فضايل اخلاقي آنهاست ؟
آيا حضرت علي ( عليه السلام ) مذهب سنّي داشتند ؟
اگر مذهب جعفري در قانون اساسي به عنوان مذهب رسمي قيد شود يا قيد نشود چه تفاوتي دارد ؟
آيا برادران سنّي ما به امامان معصومين ( عليهم السلام ) معتقدند و آيا داراي مرجع تقليد مي باشند يا نه ؟
كداميك از پيشوايان مذاهب اربعه شاگرد امام بوده اند ؟
  1. 915 از 4632