مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا عبادات اهل سنّت مورد قبول درگاه خداوند واقع مي شود ؟
كتب معتبر روايي نزد اهل سنّت كدام اند ؟
دو فرقه مالكي و حنفي چگونه تأسيس گشت ؟
چرا بين علماي اماميه و اهل تسنن بحث و بررسي صورت نمي گيرد تا حقيقت روشن گردد ؟
وحدت شيعه و اهل سنت به چه معني است ؟
چرا خداوند صريحاً نام شيعه اثني عشريه را در قرآن نبرد تا هيچ اختلافي پيش نيايد ؟
ادلّه احكام نزد شيعه و اهل سنت چيست ؟
آيا تركمن ها به امامان دوازده گانه اعتقاد دارند ؟
مذهب شافعي چه مذهبي است ؟
چند فرقه اسلامي وجود دارد ؟
اصول دين با اصول مذهب چه تفاوتي دارد ؟
كتب روايي و مشهور اهل سنّت كدام است ؟
  1. 916 از 4632