مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بر اهل سنّت احكام مسلمان مترتب مي شود ؟
پيدايش شيعه از چه زماني است ؟
آيا كتابهاي « محمد تيجاني » ابزاري در دست استعمار براي تفرقه افكني ميان مسلمانان نيست ؟
علّت اينكه تشيّع را مذهب جعفري نيز مي نامند ، چيست ؟
در حال حاضر عقيده اهل سنّت درباره حضرت علي ( عليه السلام ) چگونه است ؟
فقه كداميك از مذاهب اهل تسنن به فقه شيعه نزديك تر است ؟
با اعتقاد به مذهب اهل تسنن از دنيا رفتن موجب عقاب در آخرت است ؟
اهل سنّت چند فرقه هستند ؟
علّت آن كه برخي دانشمندان اسلامي مذهب سنّي دارند ، چيست ؟
در برخي كتاب ها آمده كه پايه گذار مذهب شيعه « ابن سبا » بوده است . در اين باره توضيح دهيد ؟
معناي شيعه چيست ؟
كساني كه هنگام وضو دست ها را از پايين به بالا مي شويند و هنگام خواندن نماز دستها را روي هم قرار مي دهند ، از كداميك از فرقه هاي اسلامي هستند ؟
  1. 919 از 4632